Check out some available loans that are similar to this one!
Le Thi
View original language description ↓

Mrs. Lê Thị Quyền, 46 years old, lives with her husband and 3 children in Minh Phú, Sóc Sơn province. In 1996, the TYM Fund opened more branches to rural areas, she was one of the firsts joining the Fund. In the first year, she took out a loan of 30USD to invest in poultry. She also processes and sells chicken meat at home. In 2000, the family has had a farm of 300 to 500 chickens for meat. Her farm processes about 100 kg chicken meat every day for retails and restaurants in the area. Part of the income, they invest in their son’s education in the electronic vocational school. In November 2007, she took a lease and opened a store selling mobile phones in downtown Sóc Sơn. She is applying for a loan of 950USD to buy chicken. The family’s income is about 250USD a month.Translated from Vietnamese by ngungo, Kiva volunteer.
Chị Lê Thị Quyền, 46 tuổi, sống cùng chồng và 3 con tại xã Minh Phú, Sóc Sơn. Năm 1996, chi nhánh 2 Quỹ Tình thương mở rộng địa bàn hoạt động ra các thôn trong xã, chị là một trong những người đầu tiên của thôn tham gia thành lập cụm 13. Năm thứ nhất chị xin vay 30USD mua gà con về chăn nuôi và mổ thịt bán tại nhà với số lượng nhỏ. Đến năm 2000 gia đình chị đã mở rộng mô hình chăn nuôi với số lượng lớn, trong chuồng luôn có từ 300 - 500 con gà thịt. Mỗi ngày cửa hàng của chị Quyền giết mổ khoảng 100kg gà bán lẻ tại chợ huyện Sóc Sơn và xuất cho các nhà hàng ăn uống trong huyện. Từ tiền lãi thu được chị bàn với chồng đầu tư cho con trai đi học lớp sửa chữa điện tử. Tháng 11/2007 gia đình chị đã thuê địa điểm và mở cửa hàng kinh doanh điện thoại di động tại huyện Sóc Sơn. Vòng vốn này chị Quyền xin vay 950USD để mua gà thịt. Thu nhập hiện tại của gia đình hàng tháng khoảng 250USD

About Vietnam

 • $5,600
  Average annual income
 • 143
  View loans »
  Vietnam Loans Fundraising
 • $16,208,900
  Funds lent in using Kiva
 • 15,985.0
  Vietnam Dong (VND) = $1 USD

Success!! The loan was 100% repaid

A loan of $950 helped Le Thi buy chicken.
100% repaid
Repayment Term
14 months (Additional Information)
Repayment Schedule
Monthly
Disbursed:
Jan 19, 2008
Listed
Jan 5, 2008
Currency Exchange Loss:
Covered
Ended:
Feb 15, 2009