Check out some available loans that are similar to this one!
Hoang Thi
View original language description ↓

Mrs. Hoàng Thị Kế, 47 years of age, is a fifth year member of the TYM Fund. She invested her first loan of 50USD in a few dozens ducklings, now the flock has grown to hundreds of ducks. She also owns a fish pond and dozen of pigs. She is so confident with her experience of running her business, that confidence has encouraged her to taK. out more loans. The profit of those loans has not only improved the family’s economy, covered her children’s education expenses but also been used as seeds for next cycles of investment. Her current income is 140USD a month. She is applying a loan of 1200USD to purchase feeds for her animal stock.Translated from Vietnamese by ngungo, Kiva volunteer.
Chị Hoàng Thị Kế, 47 tuổi là thành viên năm thức 5 của Quỹ Tình thương. Từ mức vay đầu tiên là 50USD đủ mua vài chục vịt con đến nay đàn vịt của chị Kế đã lên đến vài trăm. Ngoài ra chị còn có 1 ao cá và vài chục con lợn. Kinh nghiệm tích lũy trong nhiều năm đầu tư vào chăn nuôi đã giúp chị mạnh dạn tăng nguồn vốn vay lên qua mỗi vòng. Nguồn lợi nhuận thu được không những giúp chị cải thiện đời sống gia đình, cho các con ăn học mà còn tạo thêm nguồn vốn đầu tư cho các vòng sau. Với nguồn thu nhập hiện tại là 140USD/tháng chị Kế dự định sẽ xin vay thêm 1200USD mua thức ăn cho đàn vịt, lợn và ao cá.

About Vietnam

 • $5,600
  Average annual income
 • 80
  View loans »
  Vietnam Loans Fundraising
 • $17,316,975
  Funds lent in using Kiva
 • 15,923.5
  Vietnam Dong (VND) = $1 USD

Success!! The loan was 100% repaid

A loan of $1,200 helped Hoang Thi buy food for pigs, ducks, fishes.
100% repaid
Repayment Term
15 months (Additional Information)
Repayment Schedule
Monthly
Disbursed:
Jan 12, 2008
Listed
Dec 29, 2007
Currency Exchange Loss:
Covered
Ended:
Feb 15, 2009