A loan of $3,075 helped a member to buy fishing equipment, including hooks and nets.


041017 - Giang Sơn - Hoằng Trường Group's story

Cầu P. Thị (59) is 51 years old and lives in the town of Hoằng hoá - Thanh hoá. She leads a nine-person loan group affiliated with the Thanh Hoa Fund for Poor Women. While each member of the group receives an individual loan, they all are responsible for paying back the loans of their fellow group members if someone is delinquent or defaults.The official name of this group is Giang Sơn - Hoằng Trường ( Giang Sơn - Hoằng Trường).

Cầu is married, has four grown children and makes a living by catching and selling fish. She has been in this business for 30 years and makes about 2,000,000 VND a month from her work. In 2002, she joined Thanh Hoa Fund for Poor Women to gain access to financial services to help improve her life and ability to engage in business. Cầu has successfully repaid seven loans from the Thanh Hoa Fund for Poor Women and will use her portion of this one to buy fishing equipment, including hooks and nets. She plans to use the additional revenue she earns to continue expanding her business.

About the other borrowers in this group:
1. P. thị Lý (66) is a 50 year-old woman who is requesting a 7,000,000 VND loan to raise livestock.
2. Lê Thị Kiểm (98) is a 49 year-old woman who is requesting a 7,000,000 VND loan to support her fishing business.
3. T. Thị Thanh (31) is a 29 year-old woman who is requesting a 7,000,000 VND loan to support her fishing business.
4. P. Thị Tư (58) is a 56 year-old woman who is requesting a 7,000,000 VND loan to raise livestock.
5. Lê Thị Hược (33) is a 53 year-old woman who is requesting a 7,000,000 VND loan to support her fishing business.
6. N. Thị Hoà (47) is a 39 year-old woman who is requesting a 7,000,000 VND loan to run her general store.
7. Lê Thị Vình (70) is a 58 year-old woman who is requesting a 7,000,000 VND loan to raise livestock.
8. P. Thị Yên (57) is a 32 year-old woman who is requesting a 7,000,000 VND loan to support her fishing business.

About Thanh Hoa Fund for Poor Women:
The mission of Fund for Thanh Hoa Poor Women (FPW) is to provide sustainable financial services to disadvantaged women in rural areas in the Thanh Hoa province.
*Note: To maximize efficiency and reduce costs, this loan was posted using a template to automate the translation by Kiva. Given that manual translation of entrepreneur profiles is costly, Kiva created this template for our Field Partners to allow them to continue to post loans in Vietnamese while providing quality and accurate information to Kiva lenders.


Cầu P. Thị (59) là 51 tuổi nữ. Cô ấy sống ở thành phố Hoằng hoá - Thanh hoá. Cầu là trưởng nhóm của nhóm vay gồm có 9 các thành viên. Mặc dù mỗi thành viên trong nhóm nhận được từng khoản vay cá nhân, nhưng tất cả họ đều chịu trách nhiệm hoàn trả lại khoản vay của các thành viên trong nhóm của mình nếu một người nào đó trễ hạn hay không trả được nợ.. Tên chính thức của nhóm vay này là 041017 - Giang Sơn - Hoằng Trường (041017 - Giang Sơn - Hoằng Trường).


Trong khi không phải chỉ có các phương thức tạo nên thu nhập, mà nguồn thu nhập chính của công việc kinh doanh chủ yếu từ thu hoạch & bán các loại cá đánh bắt ở biển trong cộng đồng địa phương. Cầu thực hiện công việc kinh doanh này trong hơn 30 năm. Từ các hoạt động này, Cầu kiếm được khoảng 2,000,000 VND. Vào 2002, Cầu đã tham gia Thanh Hoa Fund for Poor Women để có thể tiếp cận với các dịch vụ tài chính giúp cải thiện sinh hoạt và khả năng tham gia vào các hoạt động kinh doanh của cô ấy/ anh ấy. Cầu đã hoàn trả hết khoản vay trước đây là 5,000,000 VND từ Thanh Hoa Fund for Poor Women. Khoản vay trước đây được sử dụng mua thuyền đánh cá. Cô ấy hiện đang đề nghị một khoản vay mới là 7,000,000 VND.


Khoản vay sẽ là 8th khoản vay của người vay từ Thanh Hoa Fund for Poor Women.


Về Những Người vay khác trong Nhóm:


1. P. thị Lý (66) là 50 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 7000000 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp. Mục đích chính của việc kinh doanh là chăn nuôi gia súc.


2. Lê Thị Kiểm (98) là 49 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 7000000 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực thực phẩm. Mục đích chính của việc kinh doanh là vận hành công việc kinh doanh hải sản.


3. T. Thị Thanh (31) là 29 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 7000000 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực thực phẩm. Mục đích chính của việc kinh doanh là vận hành công việc kinh doanh hải sản.


4. P. Thị Tư (58) là 56 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 7000000 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp. Mục đích chính của việc kinh doanh là chăn nuôi gia súc.


5. Lê Thị Hược (33) là 53 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 7000000 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực thực phẩm. Mục đích chính của việc kinh doanh là vận hành công việc kinh doanh hải sản.


6. N. Thị Hoà (47) là 39 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 7000000 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực bán lẻ. Mục đích chính của việc kinh doanh là kinh doanh cửa hàng bách hóa.


7. Lê Thị Vình (70) là 58 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 7000000 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp. Mục đích chính của việc kinh doanh là chăn nuôi gia súc.


8. P. Thị Yên (57) là 32 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 7000000 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực thực phẩm. Mục đích chính của việc kinh doanh là vận hành công việc kinh doanh hải sản.


Về Thanh Hoa Fund for Poor Women:

Nhiệm vụ của Quỹ Hỗ trợ Phụ Nữ Nghèo Thanh Hóa (FPW) là cung cấp các dịch vụ tài chính bền vững cho những người phụ nữ kém may mắn ở các vùng nông thôn tỉnh Thanh Hóa.


*Lưu ý: Để phát huy tối đa hiệu quả & giảm chi phí, khoản vay này đã được thông báo bằng biểu mẫu để có thể được Kiva tự động biên dịch. . Do việc biên dịch thủ công các danh mục rất tốn kém, nên Kiva đã tạo biểu mẫu này cho phần Field Partner (Trường Đối Tác) cho phép họ tiếp tục thông báo các khoản vay bằng Vietnamese trong khi cung cấp thông tin có chất lượng & chính xác cho người cho vay Kiva. ."

In this group: Cầu, Lý, Kiểm, Thanh, Tư, Hược, Hoà*, Vình, Yên
*not picturedLoan details


Lenders and lending teamsLoan details