Check out some available loans that are similar to this one!
Tran Thi
View original language description ↓
Mrs. Tran Thi H., 49 years old, joined the TYM fund since September of 2001. With her first loan of 60USD, she invested it in breeding animals and the yield was very satisfactory. Since the beginning of the third year, she uses her income from breeding animals and her loan to open a grocery store. After 6 years of joining the fund, Mrs. H. uses her loan very effectively. With an income of 150 USD/month, she intends to borrow 875USD to expand her store with more merchandise.

Translated from Vietnamese by Duy Hua, Kiva volunteer.Chị Trần Thị H., 49 tuổi, tham gia vào quỹ từ tháng 9 năm 2001. Với mức vay đầu tiên là 60USD, chị đã đầu tư vào chăn nuôi và thu được những kết quả tốt. Bắt đầu vào năm thứ 3, thu nhập từ chăn nuôi và đồng vốn vay được chị đầu tư vào mở cửa hàng buôn bán các mặt hàng hóa bánh kẹo bia rượu, giày dép .v.v... Sau 6 năm tham gia những đồng vốn vay được chị H. sử dụng rất có hiệu quả. Với mức thu nhập 150USD/tháng, dự định trong thời gian tới chị sẽ xin vay 875USD để mở rộng các mặt hàng kinh doanh.

About Vietnam

 • $5,600
  Average annual income
 • 129
  View loans »
  Vietnam Loans Fundraising
 • $16,231,400
  Funds lent in using Kiva
 • 16,071.0
  Vietnam Dong (VND) = $1 USD

Success!! The loan was 100% repaid

A loan of $875 helped Tran Thi buy goods for her grocery store.
100% repaid
Repayment Term
15 months (Additional Information)
Repayment Schedule
Monthly
Disbursed:
Jan 4, 2008
Listed
Dec 21, 2007
Currency Exchange Loss:
Covered
Ended:
Feb 15, 2009