A loan of $1,675 helped a member to purchase additional products to sell.


05 Dong Hai Group's story

Mui P. T. (7) is a 74-year-old female living in the town of Thanh Hoa. She is the group leader of a six-member group loan offered by Thanh Hoa Fund for Poor Women. While each member of the group receives an individual loan, they all are responsible for paying back the loans of their fellow group members if someone is delinquent or defaults. The official name of this borrowing group is 05-Dong Hai (016-06-05 Dong Hai).

Mui is widowed and has five adult-aged children. To make a living, she owns and operates a business venture in the retail sector operating a specialized retail store, selling confectionery products in the local community. Mui has been engaged in this business for over twelve years and earns approximately $120 a month from these activities.

In 2004, Mui joined Thanh Hoa Fund for Poor Women to gain access to financial services to help improve her living situation and ability to engage in business activities. Mui has successfully repaid a previous loan of 4,248,000 VND from Thanh Hoa Fund for Poor Women. This previous loan was used to purchase additional products to sell. She is now requesting a new loan of 5,787,900 VND which will be used to purchase additional products to sell. This will be her 8th loan from Thanh Hoa Fund for Poor Women. Mui plans to use the additional revenue generated from the business to save as a reserve for future emergencies.

About the Other Borrowers in the Group:

1. D. Phuong Anh (48) is requesting a 5,787,900 VND loan to support her business in the food sector running a food stall.

2. P. T. Hong Van (47) is requesting a 5,787,900 VND loan to support her business in the services sector operating a tailoring business.

3. N. T. Ngan (16) is requesting a 5,787,900 VND loan to support her business in the retail sector operating a specialized retail store.

4. N. T. phuong (62) is requesting a 5,787,900 VND loan to support her business in the retail sector operating a specialized retail store.

5. T. T. Nga (73) is requesting a 5,787,900 VND loan to support her business in the food sector making and selling food.

About Thanh Hoa Fund for Poor Women:

The mission of Fund for Thanh Hoa Poor Women (FPW) is to provide sustainable financial services to disadvantaged women in rural areas in the Thanh Hoa province.

*Note: To maximize efficiency and reduce costs, this loan was posted using a template to automate the translation by Kiva. Given that manual translation of entrepreneur profiles is costly, Kiva created this template for our Field Partner to allow them to continue to post loans in Vietnamese while providing quality and accurate information to Kiva lenders.

Mui P. T. (7) là 74 tuổi nữ. Cô ấy sống ở thành phố Thanh Hoa. Mui là trưởng nhóm của nhóm vay gồm có 6 các thành viên. Mặc dù mỗi thành viên trong nhóm nhận được từng khoản vay cá nhân, nhưng tất cả họ đều chịu trách nhiệm hoàn trả lại khoản vay của các thành viên trong nhóm của mình nếu một người nào đó trễ hạn hay không trả được nợ.. Tên chính thức của nhóm vay này là 05-Dong Hai (016-06-05 Dong Hai).

Trong khi không phải chỉ có các phương thức tạo nên thu nhập, mà nguồn thu nhập chính của công việc kinh doanh chủ yếu từ buôn bán các sản phẩm bánh kẹo trong cộng đồng địa phương. Mui thực hiện công việc kinh doanh này trong hơn 12 năm. Từ các hoạt động này, Mui kiếm được khoảng 2500000 VND. Vào 2004, Mui đã tham gia Thanh Hoa Fund for Poor Women để có thể tiếp cận với các dịch vụ tài chính giúp cải T.ện sinh hoạt và khả năng tham gia vào các hoạt động kinh doanh của cô ấy/ anh ấy. Mui đã hoàn trả hết khoản vay trước đây là 4,248,000 VND từ Thanh Hoa Fund for Poor Women. Khoản vay trước đây được sử dụng mua các sản phẩm bổ sung để bán. Cô ấy hiện đang đề nghị một khoản vay mới là 5,787,900 VND.

Khoản vay sẽ là 8th khoản vay của người vay từ Thanh Hoa Fund for Poor Women.

Về Những Người vay khác trong Nhóm:

1. D. Phuong Anh (48) là 0 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 5787900 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực thực phẩm. Mục đích chính của việc kinh doanh là buôn bán quầy thực phẩm.

2. P. T. Hong Van (47) là 0 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 5787900 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực dịch vụ. Mục đích chính của việc kinh doanh là vận hành công việc kinh doanh may mặc.

3. N. T. Ngan (16) là 0 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 5787900 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực bán lẻ. Mục đích chính của việc kinh doanh là kinh doanh cửa hiệu bán lẻ chuyên dụng.

4. N. T. phuong (62) là 0 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 5787900 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực bán lẻ. Mục đích chính của việc kinh doanh là kinh doanh cửa hiệu bán lẻ chuyên dụng.

5. T. T. Nga (73) là 0 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 5787900 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực thực phẩm. Mục đích chính của việc kinh doanh là sản xuất & buôn bán thức ăn.

Về Thanh Hoa Fund for Poor Women:

Nhiệm vụ của Quỹ vì Phụ Nữ Nghèo Thanh Hóa (FPW) là cung cấp các dịch vụ tài chính bền vững cho những người phụ nữ kém may mắn ở các vùng nông thôn tỉnh Thanh Hóa.

*Lưu ý: Để phát huy tối đa hiệu quả & giảm chi phí, khoản vay này đã được thông báo bằng biểu mẫu để có thể được Kiva tự động biên dịch. . Do việc biên dịch thủ công các danh mục rất tốn kém, nên Kiva đã tạo biểu mẫu này cho phần Field Partner (Trường Đối Tác) cho phép họ tiếp tục thông báo các khoản vay bằng Vietnamese trong khi cung cấp thông tin có chất lượng & chính xác cho người cho vay Kiva. ."

In this group: Mui, Phuong Anh*, Hong Van, Ngan, Phuong, Nga
*not picturedLoan details


Lenders and lending teamsLoan details