A loan of $2,675 helped a member to purchase additional products such as cups, glass, dishes to sell.


05-Đông Vệ Group's story

Oanh Lê Thị (24) is a 49-year-old woman living in the town of Thanh Hoa. Oanh is the group leader of a 9-member group loan offered by Thanh Hoa Fund for Poor Women. While each member of the group receives an individual loan, they all are responsible for paying back the loans of their fellow group members if someone is delinquent or defaults. The official name of this borrowing group is 05- Đông Vệ (08.01.05-Đông Vệ).

Oanh is married and has 2 school-aged children. She owns and operates a handicraft business, selling general handicrafts to tourists and local community members. Oanh has been engaged in this business for over 12 years and earns approximately 3,500,000 VND a month from it.

In 2010, Oanh joined Thanh Hoa Fund for Poor Women to gain access to financial services to help improve her living situation and ability to engage in business activities. Oanh has successfully repaid a previous loan of 3,253,800 VND from Thanh Hoa Fund for Poor Women, which was used to purchase additional products such as cups, glass, dishes, ... to sell. She is now requesting a new loan of 6,159,600 VND which will be used to invest in expanding the business. This will be the 2nd loan taken out by Oanh from Thanh Hoa Fund for Poor Women. Oanh plans to use the additional revenue generated from the business to improve her family's general living conditions.

About the other borrowers in the group:

1. N. Thị Hiền (25) is a 37-year-old woman who is requesting a 6,159,600 VND loan to support her handicraft business.

2. N. Thị Phúc (26) is a 41-year-old woman who is requesting a 6,159,600 VND loan to support her handicraft business.

3. N. Thị Hương (27) is a 46-year-old woman who is requesting a 6,159,600 VND loan to support her business running a food stall.

4. N. Thị Tâm (28) is a 60-year-old woman who is requesting a 6,159,600 VND loan to support her business running a food stall.

5. M. Thị Lý (29) is a 55-year-old woman who is requesting a 6,159,600 VND loan to support her business making and selling food.

6. T. Thị Như (30) is a 49-year-old woman who is requesting a 6,159,600 VND loan to support her business running a food stall.

7. Lê Thị Hương (31) is a 55-year-old woman who is requesting a 6,159,600 VND loan to support her business running a food stall.

8. T. Thị Thoa (32) is a 62-year-old woman who is requesting a 6,159,600 VND loan to support her business selling religious items.

About Thanh Hoa Fund for Poor Women:

The mission of Fund for Thanh Hoa Poor Women (FPW) is to provide sustainable financial services to disadvantaged women in rural areas in the Thanh Hoa province.


*Note: To maximize efficiency and reduce costs, this loan was posted using a template to automate the translation by Kiva. Given that manual translation of entrepreneur profiles is costly, Kiva created this template for our Field Partner to allow them to continue to post loans in Vietnamese while providing quality and accurate information to Kiva lenders.


Oanh Lê Thị (24) là 49 tuổi nữ. Cô ấy sống ở thành phố Thanh Hoa. Oanh là trưởng nhóm của nhóm vay gồm có 9 các thành viên. Mặc dù mỗi thành viên trong nhóm nhận được từng khoản vay cá nhân, nhưng tất cả họ đều chịu trách nhiệm hoàn trả lại khoản vay của các thành viên trong nhóm của mình nếu một người nào đó trễ hạn hay không trả được nợ.. Tên chính thức của nhóm vay này là 05-Đông Vệ (08.01.05 Đông Vệ ).


Trong khi không phải chỉ có các phương thức tạo nên thu nhập, mà nguồn thu nhập chính của công việc kinh doanh chủ yếu từ bán hàng mỹ nghệ thông thường cho du khách và người dân trong cộng đồng địa phương. Oanh thực hiện công việc kinh doanh này trong hơn 12 năm. Từ các hoạt động này, Oanh kiếm được khoảng 3,500,000 VND. Vào 2010, Oanh đã tham gia Thanh Hoa Fund for Poor Women để có thể tiếp cận với các dịch vụ tài chính giúp cải thiện sinh hoạt và khả năng tham gia vào các hoạt động kinh doanh của cô ấy/ anh ấy. Oanh đã hoàn trả hết khoản vay trước đây là 3,253,800 VND từ Thanh Hoa Fund for Poor Women. Khoản vay trước đây được sử dụng mua các sản phẩm bổ sung để bán. Cô ấy hiện đang đề nghị một khoản vay mới là 6,159,600 VND.


Khoản vay sẽ là 2nd khoản vay của người vay từ Thanh Hoa Fund for Poor Women.


Về Những Người vay khác trong Nhóm:


1. N. Thị Hiền (25) là 37 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 6,159,600 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực nghệ thuật. Mục đích chính của việc kinh doanh là vận hành công việc kinh doanh hàng thủ công mỹ nghệ.


2. N. Thị Phúc (26) là 41 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 6,159,600 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực nghệ thuật. Mục đích chính của việc kinh doanh là vận hành công việc kinh doanh hàng thủ công mỹ nghệ.


3. N. Thị Hương (27) là 46 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 6,159,600 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực thực phẩm. Mục đích chính của việc kinh doanh là buôn bán quầy thực phẩm.


4. N. Thị Tâm (28) là 60 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 6,159,600 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực thực phẩm. Mục đích chính của việc kinh doanh là buôn bán quầy thực phẩm.


5. M. Thị Lý (29) là 55 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 6,159,600 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực thực phẩm. Mục đích chính của việc kinh doanh là sản xuất & buôn bán thức ăn.


6. T. Thị Như (30) là 49 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 6,159,600 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực thực phẩm. Mục đích chính của việc kinh doanh là buôn bán quầy thực phẩm.


7. Lê Thị Hương (31) là 55 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 6,159,600 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực thực phẩm. Mục đích chính của việc kinh doanh là buôn bán quầy thực phẩm.


8. T. Thị Thoa (32) là 62 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 6,159,600 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực bán lẻ. Mục đích chính của việc kinh doanh là buôn bán các vật dụng tôn giáo.


Về Thanh Hoa Fund for Poor Women:

Nhiệm vụ của Quỹ vì Phụ Nữ Nghèo Thanh Hóa (FPW) là cung cấp các dịch vụ tài chính bền vững cho những người phụ nữ kém may mắn ở các vùng nông thôn tỉnh Thanh Hóa.


*Lưu ý: Để phát huy tối đa hiệu quả & giảm chi phí, khoản vay này đã được thông báo bằng biểu mẫu để có thể được Kiva tự động biên dịch. . Do việc biên dịch thủ công các danh mục rất tốn kém, nên Kiva đã tạo biểu mẫu này cho phần Field Partner (Trường Đối Tác) cho phép họ tiếp tục thông báo các khoản vay bằng Vietnamese trong khi cung cấp thông tin có chất lượng & chính xác cho người cho vay Kiva. ."

In this group: Oanh, Hiền, Phúc, Hương, Tâm, Lý, Như, Hương, ThoaLoan details


Lenders and lending teamsLoan details