Check out other loans that are currently fundraising!
Tran Thi
View original language description ↓
Before 2002, Mrs. Tran Thi H.’s life was extremely difficult. She has many children, but she earned her living solely from a couple acres of rice-field. In August 2002, Mr.s H. joined TYM Fund. With her initial loan of 60USD, she buy and raise pigs. Years after years, she has becomes more confident with her ability to manage the loan. With her experience and self confidence, Mrs. H. is applying for a loan of 750USD. She wants to use this money to buy pigs, soybean to make tofu and mash to make wine. She just bought a machine to make tofu, so her production has increased significantly (On average, she sells 30 to 50 kilogram tofu per day). Mrs. H. uses by-products from making wine to feed her pigs. Every year she sells 4 litters of pigs (which weigh about 2 to 3 tons). Her husband is a farmer. He often helps her with her job, so she can have time to participate in her cluster activities as well as other hamlet and commune activities in general. Everybody in her commune trusts and respects her. Mrs. H. was appointed one of TYM’s best entrepreneurs in 2006. She hopes to continue to be member of TYM Fund, so that she can have bigger loan to expand her business.

Translated from Vietnamese by Phuong Nguyen, Kiva Volunteer.Trước năm 2002, điều kiện gia đình chị Trần Thị Hậu gặp nhiều khó khăn, nhà đông con, ngoài làm mấy sào ruộng ra gia đình chị cũng không biết làm gì thêm nên cuộc sống đã khó khăn lại càng khó khăn hơn. Tháng 8 năm 2002 chị xin tham gia vào Quỹ Tình thương. Với vốn vay ban đầu là 1 triệu đồng chị chỉ dùng đầu tư chăn nuôi nhỏ. Qua nhiều năm tham gia chị đã tự tin vào khả năng sử dụng vốn, cộng với kinh nghiệm của bản thân đến nay chị đã mạnh dạn xin vay mức vốn 750 USD. Vốn vay được chị và gia đình đầu tư vào làm đậu phụ, nấu rượu và chăn nuôi. Từ việc phải làm thủ công, gia đình chị đã đầu tư mua máy làm đậu nên sản phẩm của chị làm ra cũng tăng lên (mỗi ngày bình quân chị bán được 30 đến 50 cân đậu phụ). Việc nấu rượu giúp chị tận dụng nguồn thức ăn dư thừa để chăn nuôi lợn. Mỗi năm chị cho xuất chuồng 4 lứa lợn (khoảng 2 đến 3 tấn). Chồng chị tuy là một nông dân nhưng rất am hiểu và tạo điều kiện giúp đỡ vợ nên ngoài công việc gia đình, chị luôn luôn tích cực tham gia sinh hoạt của cụm và hoạt động chung của thôn, xã được các thành viên tin tưởng. Tổng kết năm 2006 chị được bình chọn là một trong những thành viên làm kinh tế giỏi. Nguyện vọng của chị là tham gia Quỹ lâu dài để vay vốn lớn hơn phát triển kinh tế.

About Vietnam

 • $5,600
  Average annual income
 • 75
  View loans »
  Vietnam Loans Fundraising
 • $16,977,375
  Funds lent in using Kiva
 • 16,130.0
  Vietnam Dong (VND) = $1 USD

Success!! The loan was 100% repaid

A loan of $750 helped Tran Thi buy pigs, mash and soybeans.
100% repaid
Repayment Term
14 months (Additional Information)
Repayment Schedule
Monthly
Disbursed:
Nov 28, 2007
Listed
Nov 14, 2007
Currency Exchange Loss:
Covered
Ended:
Dec 16, 2008