A loan of $2,075 helped a member business renovation.


03.01.23 Dien Bien Group's story

Hoa T. T. (114) is a 40-year-old woman living in the town of Thanh Hoa. Hoa is the group leader of a 8-member group loan offered by Thanh Hoa Fund for Poor Women. While each member of the group receives an individual loan, they all are responsible for paying back the loans of their fellow group members if someone is delinquent or defaults. The official name of this borrowing group is 23-Cho Dien Bien (03.01.23Dien Bien).

Hoa is married and has 2 school-aged children. To making a living, Hoa owns & operates a tailoring business. The main source of income for the business comes from providing general alteration & tailoring services to local community members. Hoa has been engaged in this business for over 6 years and earns approximately 3,000,000 Vietnamese dong (VND) a month from it.

In 2009, Hoa joined Thanh Hoa Fund for Poor Women to gain access to financial services to help improve her living situation and ability to engage in business. Hoa has successfully repaid her first loan of 4,248,000 VND from Thanh Hoa Fund for Poor Women. This previous loan was used to renovate the business. She is now requesting her second loan, for 5,310,000 VND, which will again be used for business renovation. Hoa plans to use the additional revenue generated from the business to improve and expand it.


About the Other Borrowers in the Group:


1. T. T. Phuc (115) is a 52 year-old woman who is requesting a 5,310,000 VND loan to support her tailoring business.


2. N. T. Phuong (173) is a 32 year-old woman who is requesting a 4,248,000 VND loan to support her tailoring business.


3. N. T. Thu (172) is a 39 year-old woman who is requesting a 4,248,000 VND loan to support her tailoring business.


4. N. T. H. Ha (171) is a 41 year-old woman who is requesting a 4,248,000 VND loan to support her tailoring business.


5. N. T. H. Nga (121) is a 42 year-old woman who is requesting a 5,310,000 VND loan to support her specialized retail store.


6. N. T. Tam (123) is a 31 year-old woman who is requesting a 5,310,000 VND loan to support her service-based business.


7. N. T. Ngoc (122) is a 46 year-old woman who is requesting a 5,310,000 VND loan to support her service-based business.


About Thanh Hoa Fund for Poor Women:

The mission of Fund for Thanh Hoa Poor Women (FPW) is to provide sustainable financial services to disadvantaged women in rural areas in the Thanh Hoa province.


*Note: To maximize efficiency and reduce costs, this loan was posted using a template to automate the translation by Kiva. Given that manual translation of entrepreneur profiles is costly, Kiva created this template for our Field Partner to allow them to continue to post loans in Vietnamese while providing quality and accurate information to Kiva lenders.


Hoa T. T. (114) là 40 tuổi nữ. Cô ấy sống ở thành phố Thanh Hoa. Hoa là trưởng nhóm của nhóm vay gồm có 8 các thành viên. Mặc dù mỗi thành viên trong nhóm nhận được từng khoản vay cá nhân, nhưng tất cả họ đều chịu trách nhiệm hoàn trả lại khoản vay của các thành viên trong nhóm của mình nếu một người nào đó trễ hạn hay không trả được nợ.. Tên chính thức của nhóm vay này là 23- Cho Dien Bien (03.01.23Dien Bien).


Trong khi không phải chỉ có các phương thức tạo nên thu nhập, mà nguồn thu nhập chính của công việc kinh doanh chủ yếu từ cung cấp các dịch vụ may vá quần áo thông thường cho người dân trong cộng đồng địa phương. Hoa thực hiện công việc kinh doanh này trong hơn 6 năm. Từ các hoạt động này, Hoa kiếm được khoảng 3.000.000 VND. Vào 2009, Hoa đã tham gia Thanh Hoa Fund for Poor Women để có thể tiếp cận với các dịch vụ tài chính giúp cải T.ện sinh hoạt và khả năng tham gia vào các hoạt động kinh doanh của cô ấy/ anh ấy. Hoa đã hoàn trả hết khoản vay trước đây là 4.248.000 VND từ Thanh Hoa Fund for Poor Women. Khoản vay trước đây được sử dụng đầu tư đổi mới công việc kinh doanh. Cô ấy hiện đang đề nghị một khoản vay mới là 5.310.000 VND.


Khoản vay sẽ là 2nd khoản vay của người vay từ Thanh Hoa Fund for Poor Women.


Về Những Người vay khác trong Nhóm:


1. T. T. Phuc (115) là 52 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 5.310.000 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực dịch vụ. Mục đích chính của việc kinh doanh là vận hành công việc kinh doanh may mặc.


2. N. T. Phuong (173) là 32 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 4.248.000 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực dịch vụ. Mục đích chính của việc kinh doanh là vận hành công việc kinh doanh may mặc.


3. N. T. Thu (172) là 39 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 4.248.000 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực dịch vụ. Mục đích chính của việc kinh doanh là vận hành công việc kinh doanh may mặc.


4. N. T. H. Ha (171) là 41 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 4.248.000 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực dịch vụ. Mục đích chính của việc kinh doanh là vận hành công việc kinh doanh may mặc.


5. N. T. H. Nga (121) là 42 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 5.310.000 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực bán lẻ. Mục đích chính của việc kinh doanh là kinh doanh cửa hiệu bán lẻ chuyên dụng.


6. N. T. Tam (123) là 31 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 5.310.000 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực dịch vụ. Mục đích chính của việc kinh doanh là vận hành công việc kinh doanh trên cơ sở dịch vụ.


7. N. T. Ngoc (122) là 46 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 5.310.000 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực dịch vụ. Mục đích chính của việc kinh doanh là vận hành công việc kinh doanh trên cơ sở dịch vụ.


Về Thanh Hoa Fund for Poor Women:

Nhiệm vụ của Quỹ vì Phụ Nữ Nghèo Thanh Hóa (FPW) là cung cấp các dịch vụ tài chính bền vững cho những người phụ nữ kém may mắn ở các vùng nông thôn tỉnh Thanh Hóa.


*Lưu ý: Để phát huy tối đa hiệu quả & giảm chi phí, khoản vay này đã được thông báo bằng biểu mẫu để có thể được Kiva tự động biên dịch. . Do việc biên dịch thủ công các danh mục rất tốn kém, nên Kiva đã tạo biểu mẫu này cho phần Field Partner (Trường Đối Tác) cho phép họ tiếp tục thông báo các khoản vay bằng Vietnamese trong khi cung cấp thông tin có chất lượng & chính xác cho người cho vay Kiva.

In this group: Hoa, Phuc, Phuong, Thu, Ha, Nga, Tam, NgocLoan details


Lenders and lending teamsLoan details