A loan of $825 helped a member purchase fishing equipment including hooks & nets.


04.01.03 - Hoang Truong - Hoang Hoa Group's story

"Tam L. T. is a 28 year-old woman living in the town of Hoang Truong - Hoang Hoa . She is the group leader of a five member group loan offered by Thanh Hoa Fund for Poor Women. WhiL. each member of the group receives an individual loan, they all are responsibL. for paying back the loans of their fellow group members if someone is delinquent or defaults.

Tam is married and has three young children. To making a living, Tam operates a fishing business. WhiL. not her only means to generate revenue, her main source of income comes from harvesting and selling wild-caught fish to residents in the local community. Tam has been engaged in this business for over seven years and earns approximately 1500000 VND a month.

Tam joined Thanh Hoa Fund for Poor Women to gain access to financial services to help improve her living situation and ability to engage in business activities. Tam is requesting her first loan of 3079800 VND to purchase fishing equipment including hooks and nets. Tam plans to use the additional revenue generated from the business to improve the family's general living conditions.

About the other borrowers in the group:

1. L. T. Thuy is a 20 year-old woman who is requesting a 3079800 VND loan to support her business in the food sector operating a fishing business.

2. N. T. Duyen is a 45 year-old woman who is requesting a 3079800 VND loan to support her business in the food sector operating a fishing business.

3. N. T. Thu is a 52 year-old woman who is requesting a 3079800 VND loan to support her business in the food sector operating a fishing business.

4. L. T. Huong is a 21 year-old woman who is requesting a 3079800 VND loan to support her business in the food sector operating a fishing business.

-------------------------------------------------------------
About Thanh Hoa Fund for Poor Women:

The mission of Fund for Thanh Hoa Poor Women (FPW) is to provide sustainabL. financial services to disadvantaged women in rural areas in the Thanh Hoa province.Tam L. T. (57) là 28 tuổi nữ. Cô ấy sống ở thành phố Hoang Truong - Hoang Hoa . Tam là trưởng nhóm của nhóm vay gồm có 5 các thành viên. Mặc dù mỗi thành viên trong nhóm nhận được từng khoản vay cá nhân, nhưng tất cả họ đều chịu trách nhiệm hoàn trả lại khoản vay của các thành viên trong nhóm của mình nếu một người nào đó trễ hạn hay không trả được nợ.. Tên chính thức của nhóm vay này là 04.01.03-Hoang Truong-Hoang hoa (04.01.03-Hoang Truong-Hoang hoa).


Trong khi không phải chỉ có các phương thức tạo nên thu nhập, mà nguồn thu nhập chính của công việc kinh doanh chủ yếu từ thu hoạch & bán các loại cá đánh bắt ở biển trong cộng đồng địa phương. Tam thực hiện công việc kinh doanh này trong hơn 7 năm. Từ các hoạt động này, Tam kiếm được khoảng 1,500,000 VND. Vào 1, Tam đã tham gia Thanh Hoa Fund for Poor Women để có thể tiếp cận với các dịch vụ tài chính giúp cải T.ện sinh hoạt và khả năng tham gia vào các hoạt động kinh doanh của cô ấy/ anh ấy. Tam đề nghị khoản vay lần đầu tiên từ Thanh Hoa Fund for Poor Women. Cô ấy hiện đang đề nghị một khoản vay mới là 3,079,800 VND.


Khoản vay sẽ là 1st khoản vay của người vay từ Thanh Hoa Fund for Poor Women.


Về Những Người vay khác trong Nhóm:


1. L. T. Thuy (58) là 20 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 3079800 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực thực phẩm. Mục đích chính của việc kinh doanh là vận hành công việc kinh doanh hải sản.


2. N. T. Duyen (59) là 45 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 3079800 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực thực phẩm. Mục đích chính của việc kinh doanh là vận hành công việc kinh doanh hải sản.


3. N. T. Thu (60) là 52 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 3079800 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực thực phẩm. Mục đích chính của việc kinh doanh là vận hành công việc kinh doanh hải sản.


4. L. T. Huong (61) là 21 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 3079800 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực thực phẩm. Mục đích chính của việc kinh doanh là vận hành công việc kinh doanh hải sản.


Về Thanh Hoa Fund for Poor Women:

Nhiệm vụ của Quỹ Hỗ trợ Phụ Nữ Nghèo Thanh Hóa (FPW) là cung cấp các dịch vụ tài chính bền vững cho những người phụ nữ kém may mắn ở các vùng nông thôn tỉnh Thanh Hóa.

In this group: Tam, Thuy, Duyen, Thu, HuongLoan details


Lenders and lending teamsLoan details