A loan of $1,925 helped a member to purchase additional inventory and to use as working capital.


Nghiêm's Group's story

C. Nghiêm Thị (20206010006) is a 28-year-old female living in the town of Huyện Yên Phong - Tỉnh, Bắc Ninh. C. is the group leader of this seven-member group loan offered by SEDA. While each member of the group receives an individual loan, they all are responsible for paying back the loans of their fellow group members if someone is delinquent or defaults. The official name of this borrowing group is Diên Lộc Nhóm 02 (Nhóm 02).

C. is married and has three school-aged children. She owns and operates a business making and selling food, selling rice products in the local community. She has been engaged in this business for over five years and earns approximately 4,000,000 VND a month.

C. joined SEDA to gain access to financial services to help improve her living situation and her ability to engage in business activities. She is now requesting a new loan of 5,152,000 VND which will be used to purchase additional inventory and used as working capital. The loan will be her first from SEDA. She plans to use the additional revenue generated from the business to improve and expand her business.

About the other borrowers in the group:

1. Lê Thị T. (20206010007) is a 33-year-old female who is requesting a 5,152,000 VND loan to support her business raising livestock.

2. Nguyễn Thị Bé (20206010008) is a 38-year-old female who is requesting a 5,152,000 VND loan to support her business raising livestock.

3. Trần Thị T. (20206010009) is a 24-year-old female who is requesting a 5,152,000 VND loan to support her business running a food stall.

4. Kiều Thị D. (20206010010) is a 25-year-old female who is requesting a 5,152,000 VND loan to support her handicrafts business.

5. Nguyễn Thị H. (20206010011) is a 20-year-old female who is requesting a 5,152,000 VND loan to support her business making and selling food.

6. Nguyễn Thị T. (20206010012) is a 30-year-old female who is requesting a 5,152,000 VND loan to support her furniture-making business.


About SEDA:
The mission of SEDA (Center of Small Enterprise Development Assistance) is to provide microfinance services to the low-income and disadvantaged people in rural areas of Hanoi and the Northern provinces of Vietnam.


*Note: To maximize efficiency and reduce costs, this loan was posted using a template to automate the translation by Kiva. Given that manual translation of entrepreneur profiles is costly, Kiva created this template for our Field Partner to allow them to continue to post loans in Vietnamese while providing quality and accurate information to Kiva lenders.


*****************************************************
C. Nghiêm Thị (20206010006) là 28 tuổi nữ. Cô ấy sống ở T. phố huyện Yên Phong - tỉnh Bắc Ninh. C. là trưởng nhóm của nhóm vay gồm có 7 các T. viên. Mặc dù mỗi T. viên trong nhóm nhận được từng khoản vay cá nhân, nhưng tất cả họ đều chịu trách nhiệm hoàn trả lại khoản vay của các T. viên trong nhóm của mình nếu một người nào đó trễ hạn hay không trả được nợ.. Tên C. thức của nhóm vay này là Diên Lộc nhóm 02 (Nhóm 02).

Trong khi không phải chỉ có các pH. thức tạo nên thu nhập, mà nguồn thu nhập C. của công việc kinh doanh chủ yếu từ buôn bán các sản phẩm từ gạo trong cộng đồng địa pH.. C. thực hiện công việc kinh doanh này trong hơn 5 năm. Từ các hoạt động này, C. kiếm được khoảng 4.000.000 VND. C. đã tham gia SEDA để có thể tiếp cận với các dịch vụ tài C. giúp cải thiện sinh hoạt và khả năng tham gia vào các hoạt động kinh doanh của cô ấy/ anh ấy. 0 Cô ấy hiện đang đề nghị một khoản vay mới là 5.152.000 VND.

Khoản vay sẽ là 1st khoản vay của người vay từ SEDA.

Về Những Người vay khác trong Nhóm:

1. Lê Thị T. (20206010007) là 33 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 5.152.000 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp. Mục đích C. của việc kinh doanh là chăn nuôi gia súc.

2. Nguyễn Thị Bé (20206010008) là 38 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 5.152.000 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp. Mục đích C. của việc kinh doanh là chăn nuôi gia súc.

3. Trần Thị T. (20206010009) là 24 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 5.152.000 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực thực phẩm. Mục đích C. của việc kinh doanh là buôn bán quầy thực phẩm.

4. Kiều Thị D. (20206010010) là 25 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 5.152.000 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực nghệ thuật. Mục đích C. của việc kinh doanh là vận hành công việc kinh doanh hàng thủ công mỹ nghệ.

5. Nguyễn Thị H. (20206010011) là 20 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 5.152.000 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực thực phẩm. Mục đích C. của việc kinh doanh là sản xuất & buôn bán thức ăn.

6. Nguyễn Thị T. (20206010012) là 30 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 5.152.000 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực sản xuất. Mục đích C. của việc kinh doanh là vận hành công việc kinh doanh chế tạo hàng nội thất.

Về SEDA:
Nhiệm vụ của SEDA (Trung Tâm hỗ Trợ Phát Triển các Doanh Nghiệp Nhỏ) là cung cấp các dịch vụ tài C. vi mô cho những người có thu nhập thấp và kém may mắn trong các vùng nông thôn tại Hà Nội và các tỉnh phía Bắc Việt Nam

*Lưu ý: Để phát huy tối đa hiệu quả & giảm chi phí, khoản vay này đã được thông báo bằng biểu mẫu để có thể được Kiva tự động biên dịch. Do việc biên dịch thủ công các danh mục rất tốn kém, nên Kiva đã tạo biểu mẫu này cho phần Field Partner (Trường Đối Tác) cho phép họ tiếp tục thông báo các khoản vay bằng Vietnamese trong khi cung cấp thông tin có chất lượng & C. xác cho người cho vay Kiva.

In this group: Nghiêm, Lê, Nguyễn, Trần, Kiều, Nguyễn, NguyễnLoan details


Lenders and lending teamsLoan details