A loan of $1,125 helped a member to purchase baby livestock to raise and then sell.


16.02.06. Group's story

Phố N. Thị (10) is a 61-year-old female living in the town of Thanh Hoá. Phố is the group leader of a 5-member group loan offered by Thanh Hoa Fund for Poor Women. While each member of the group receives an individual loan, they all are responsible for paying back the loans of their fellow group members if someone is delinquent or defaults. The official name of this borrowing group is 06. Đông Hải (16.02.06).


Phố is married and has one adult-aged child. To making a living, Phố owns and operates a business venture in the agriculture sector raising livestock. While not the only means for generating revenue, the main source of income for the business comes primarily from raising pigs for sale. Phố has been engaged in this business for over 15 years and earns approximately 3000000 VND a month from these activities.


In 2004, Phố joined Thanh Hoa Fund for Poor Women to gain access to financial services to help improve her living situation and ability to engage in business activities. Phố has successfully repaid a previous loan of 3079800 VND from Thanh Hoa Fund for Poor Women. This previous loan was used to purchase breeding livestock. She is now requesting a new loan of 4248000 VND, which will be used to purchase baby livestock to raise and then sell. The loan will be the 8th loan taken out by the borrower from Thanh Hoa Fund for Poor Women. Phố plans to use the additional revenue generated from the business to make improvements to her house.


About the Other Borrowers in the Group:


1. N. Thị Phượng (5) is a 50-year-old female who is requesting a 4248000 VND loan to support her business in the agriculture sector raising crops.


2. B. Thị Thấu (17) is a 52-year-old female who is requesting a 4248000 VND loan to support her business in the agriculture sector raising livestock.


3. N. Thị Tú (117) is a 40-year-old female who is requesting a 4248000 VND loan to support her business in the agriculture sector raising crops.


4. N. Thị Vẹn (44) is a 53-year-old female who is requesting a 4248000 VND loan to support her business in the agriculture sector raising crops.


About Thanh Hoa Fund for Poor Women:


The mission of Fund for Thanh Hoa Poor Women (FPW) is to provide sustainable financial services to disadvantaged women in rural areas in the Thanh Hoa province.


*Note: To maximize efficiency and reduce costs, this loan was posted using a template to automate translation by Kiva. Given that manual translation of entrepreneur profiles is costly, Kiva created this template for our Field Partners to allow them to continue to post loans in Vietnamese while providing quality and accurate information to Kiva lenders.


Phố N. Thị (10) là 61 tuổi nữ. Cô ấy sống ở thành phố Thanh Hoá. Phố là trưởng nhóm của nhóm vay gồm có 5 các thành viên. Mặc dù mỗi thành viên trong nhóm nhận được từng khoản vay cá nhân, nhưng tất cả họ đều chịu trách nhiệm hoàn trả lại khoản vay của các thành viên trong nhóm của mình nếu một người nào đó trễ hạn hay không trả được nợ.. Tên chính thức của nhóm vay này là 06. Đông Hải (16.02.06).


Trong khi không phải chỉ có các phương thức tạo nên thu nhập, mà nguồn thu nhập chính của công việc kinh doanh chủ yếu từ chăn nuôi heo để bán. Phố thực hiện công việc kinh doanh này trong hơn 15 năm. Từ các hoạt động này, Phố kiếm được khoảng 3000000 VND. Vào 2004, Phố đã tham gia Thanh Hoa Fund for Poor Women để có thể tiếp cận với các dịch vụ tài chính giúp cải thiện sinh hoạt và khả năng tham gia vào các hoạt động kinh doanh của cô ấy/ anh ấy. Phố đã hoàn trả hết khoản vay trước đây là 3,079,800 VND từ Thanh Hoa Fund for Poor Women. Khoản vay trước đây được sử dụng mua con giống. Cô ấy hiện đang đề nghị một khoản vay mới là 4,248,000 VND.


Khoản vay sẽ là 8th khoản vay của người vay từ Thanh Hoa Fund for Poor Women.


Về Những Người vay khác trong Nhóm:


1. N. Thị Phượng (5) là 50 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 4248000 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp. Mục đích chính của việc kinh doanh là trồng cây lương thực.


2. B. Thị Thấu (17) là 52 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 4248000 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp. Mục đích chính của việc kinh doanh là chăn nuôi gia súc.


3. N. Thị Tú (117) là 40 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 4248000 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp. Mục đích chính của việc kinh doanh là trồng cây lương thực.


4. N. Thị Vẹn (44) là 53 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 4248000 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp. Mục đích chính của việc kinh doanh là trồng cây lương thực.


Về Thanh Hoa Fund for Poor Women:

Nhiệm vụ của Quỹ vì Phụ Nữ Nghèo Thanh Hóa (FPW) là cung cấp các dịch vụ tài chính bền vững cho những người phụ nữ kém may mắn ở các vùng nông thôn tỉnh Thanh Hóa.


*Lưu ý: Để phát huy tối đa hiệu quả & giảm chi phí, khoản vay này đã được thông báo bằng biểu mẫu để có thể được Kiva tự động biên dịch. . Do việc biên dịch thủ công các danh mục rất tốn kém, nên Kiva đã tạo biểu mẫu này cho phần Field Partner (Trường Đối Tác) cho phép họ tiếp tục thông báo các khoản vay bằng Vietnamese trong khi cung cấp thông tin có chất lượng & chính xác cho người cho vay Kiva. ."

In this group: Phố, Phượng, Thấu, Tú, VẹnLoan details


Lenders and lending teamsLoan details