Check out some available loans that are similar to this one!
Nguyen Thi
View original language description ↓
Mrs. Nguyen Thi T., 55 years old, lives with her husband and a daughter at Hung Dao Commune, Hung Nguyen District, of Nghe An province. Four of her older children (2 boys and 2 girls) are working away from home and rarely visit, leaving her to take care of the family and all the housework on her own. Mrs. T. starts loaning money in 1998 with the starting amount of $50 to invest in her butchery business. After her four children grew up and left home, without any one to help out, she had to change to fish-farming and raising pigs. Her husband, Mr. Tran Minh Quy, is a disable war veteran but has helped her a lot in both of these businesses. On average, for every farrow of pig she sells (usually once in every 3 months) she earns a profit of $150. Currently, Mrs T. is asking for a loan of $825 to invest in her home projects. This amount of money will be used to buy breeding fish (for $312), breeding pig (for $200) and foodstuff for them (for $312).

Translated from Vietnamese by Anh Hoai Nguyen, Kiva Volunteer.Chị Nguyễn Thị Tuyết, 55 tuổi sống cùng với chồng và cô con gái nuôi tại xã Hưng Đạo, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An. 4 người con lớn gồm 2 trai, 2 gái đều đi làm ăn xa ít có dịp về thăm cha mẹ, chị Tuyết một mình chăm lo hầu hết công việc trong gia đình. Chị bắt đầu tham gia vay vốn từ năm 1998 với mức vốn 50 USD đầu tư cho việc mua thịt lợn bán, nhưng sau khi các con đi làm xa không có người phụ giúp, chị Tuyết chuyển sang chăn nuôi cá và lợn giống. Chồng chị, anh Trần Minh Quý, một thương bệnh binh là người phụ giúp chị rất tích cực trong công việc trông nom ao cá và đàn lợn. Tính bình quân cứ sau khi bán một lứa lợn ( 3 tháng ) chị Tuyết thu lãi khoảng 150 USD. Hiện nay chị Tuyết đang làm dự án xin vay 825 USD để đầu tư cho dự án của mình. Số tiền này được chị tính toán chi tiêu như sau: 312 USD mua cá giống, 200 USD mua lợn giống, 312 USD dùng để mua thức ăn.

About Vietnam

 • $5,600
  Average annual income
 • 129
  View loans »
  Vietnam Loans Fundraising
 • $16,231,400
  Funds lent in using Kiva
 • US Dollars
  Loan transacted in USD

Success!! The loan was 100% repaid

A loan of $825 helped Nguyen Thi buy breeding pigs, fishes and food for them.
100% repaid
Repayment Term
14 months (Additional Information)
Repayment Schedule
Monthly
Disbursed:
Sep 18, 2007
Listed
Sep 4, 2007
Currency Exchange Loss:
N/A
Ended:
Sep 20, 2008