A loan of $1,650 helped a member to purchase additional fabrics and materials.


18.01.016 Group's story

Tân N. Thị (8) is a 32-year-old female living in the town of Thanh Hoá. She is the group leader of a five-member group loan offered by Kiva partner, Fund for Thanh Hoa Poor Women (FPW). While each member of the group receives an individual loan, they are all responsible for paying back the loans of their fellow group members if someone is delinquent or defaults. The official name of this borrowing group is 016-Quảng Hưng (18.01.016).

Tân is married and has two adult -aged children. To making a living, she owns and operates a tailoring business. The main source of income for the business comes from providing women's tailoring services to local community members. Tân has been engaged in this business for over five years and earns approximately 1,500,000 VND a month from these activities.

In 2004, Tân joined FPW to gain access to financial services to help improve her living situation and ability to engage in business activities. She has successfully repaid a previous loan of 3,079,800 VND from FPW. This loan was used to purchase additional fabrics and materials. She is now requesting a new loan of 6,000,000 VND, which will also be used to purchase additional fabrics and materials. The loan will be her ninth from FPW. Tân plans to use the additional revenue generated from her business to supplement her family's income.


About the other borrowers in the group

1. N. Thị Mai (3) is a 34-year-old female who is requesting a 6,000,000 VND loan to support her service-based business.
2. N. Thị Cúc (6) is a 36-year-old female who is requesting a 6,000,000 VND loan to support her business in the agriculture sector raising livestock.
3. N. Thị Tuyển (2) is a 33-year-old female who is requesting a 6,000,000 VND loan to support her specialized retail store.
4. Lê Thị T. (5) is a 57-year-old female who is requesting a 6,000,000 VND loan to support her specialized retail store.


About Fund for Thanh Hoa Poor Women (FPW)

The mission of Fund for Thanh Hoa Poor Women (FPW) is to provide sustainable financial services to disadvantaged women in rural areas in the Thanh Hoa province.


*Note: To maximize efficiency and reduce costs, this loan was posted using a template to automate the translation by Kiva. Given that manual translation of entrepreneur profiles is costly, Kiva created this template for our Field Partner to allow them to continue to post loans in Vietnamese while providing quality and accurate information to Kiva lenders.


Tân N. Thị (8) là 32 tuổi nữ. Cô ấy sống ở thành phố Thanh Hoá. Tân là trưởng nhóm của nhóm vay gồm có 5 các thành viên. Mặc dù mỗi thành viên trong nhóm nhận được từng khoản vay cá nhân, nhưng tất cả họ đều chịu trách nhiệm hoàn trả lại khoản vay của các thành viên trong nhóm của mình nếu một người nào đó trễ hạn hay không trả được nợ.. Tên chính thức của nhóm vay này là 016-Quảng Hưng (18.01.016).

Trong khi không phải chỉ có các phương thức tạo nên thu nhập, mà nguồn thu nhập chính của công việc kinh doanh chủ yếu từ cung cấp các dịch vụ may mặc trang phục nữ giới cho người dân trong cộng đồng địa phương. Tân thực hiện công việc kinh doanh này trong hơn 5 năm. Từ các hoạt động này, Tân kiếm được khoảng 1500000 VND. Vào 2004, Tân đã tham gia Thanh Hoa Fund for Poor Women để có thể tiếp cận với các dịch vụ tài chính giúp cải thiện sinh hoạt và khả năng tham gia vào các hoạt động kinh doanh của cô ấy/ anh ấy. Tân đã hoàn trả hết khoản vay trước đây là 3,079,800 VND từ Thanh Hoa Fund for Poor Women. Khoản vay trước đây được sử dụng mua vải & vật liệu bổ sung. Cô ấy hiện đang đề nghị một khoản vay mới là 6,000,000 VND.

Khoản vay sẽ là 9th khoản vay của người vay từ Thanh Hoa Fund for Poor Women.


Về Những Người vay khác trong Nhóm:


1. N. Thị Mai (3) là 34 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 6000000 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực dịch vụ. Mục đích chính của việc kinh doanh là vận hành công việc kinh doanh trên cơ sở dịch vụ.


2. N. Thị Cúc (6) là 36 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 6000000 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp. Mục đích chính của việc kinh doanh là chăn nuôi gia súc.


3. N. Thị Tuyển (2) là 33 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 6000000 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực bán lẻ. Mục đích chính của việc kinh doanh là kinh doanh cửa hiệu bán lẻ chuyên dụng.


4. Lê Thị T. (5) là 57 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 6000000 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực bán lẻ. Mục đích chính của việc kinh doanh là kinh doanh cửa hiệu bán lẻ chuyên dụng.


Về Thanh Hoa Fund for Poor Women:

Nhiệm vụ của Quỹ vì Phụ Nữ Nghèo Thanh Hóa (FPW) là cung cấp các dịch vụ tài chính bền vững cho những người phụ nữ kém may mắn ở các vùng nông thôn tỉnh Thanh Hóa.


*Lưu ý: Để phát huy tối đa hiệu quả & giảm chi phí, khoản vay này đã được thông báo bằng biểu mẫu để có thể được Kiva tự động biên dịch. . Do việc biên dịch thủ công các danh mục rất tốn kém, nên Kiva đã tạo biểu mẫu này cho phần Field Partner (Trường Đối Tác) cho phép họ tiếp tục thông báo các khoản vay bằng Vietnamese trong khi cung cấp thông tin có chất lượng & chính xác cho người cho vay Kiva. ."

In this group: Tân, Mai, Cúc, Tuyển, ThoaLoan details


Lenders and lending teamsLoan details