A loan of $2,025 helped a member to purchase additional products to sell .


11.1.1 Nam Ngạn Group's story

H. Ngô Thị is a 55 year-old woman living in the town of Thanh Hóa. H. is the group leader of a six member group loan offered by Thanh H. Fund for Poor Women. While each member of the group receives an individual loan, they are all responsible for paying back the loans of their fellow group members if someone is delinquent or defaults. The official name of this borrowing group is 11.1.1 Nam Ngạn (02.11.1.1).


H. is widowed and has two adult children. H. owns and operates a food stall. While not the only means for generating revenue, the main source of income for the business comes from selling dried goods in the local community. H. has been engaged in this business for over eight years and earns approximately 1,200,000 VND a month.


In 2009, H. joined Kiva partner the Thanh H. Fund for Poor Women to gain access to financial services to help improve her living situation and ability to engage in business activities. H. has successfully repaid a previous loan of 1,626,900 VND from Thanh H. Fund for Poor Women. This previous loan was used to purchase additional products to sell. She is now requesting a new loan of 6,000,000 VND which will be used to purchase additional products to sell. The loan will be her second loan from Thanh H. Fund for Poor Women. H. plans to use the additional revenue generated from the business to improve the general living conditions of her family.


About the Other Borrowers in the Group:


1. Lại Thị H. is a 40 year-old woman requesting a 6,000,000 VND loan to support her business in the food sector operating a butcher shop.


2. Nguyễn Thị C. is a 32 year-old woman requesting a 6,000,000 VND loan to support her business in the food sector running a food stall.


3. Hoàng Thị C. is a 51 year-old woman requesting a 6,000,000 VND loan to support her business in the retail sector running a general store.


4. Hoàng Thị L. is a 43 year-old woman requesting a 6,000,000 VND loan to support her business in the food sector making and selling food.


5. Ngô Thị L. (6) is a 60 year-old woman who is requesting a 6.000.000 VND loan to support her business in the retail sector selling home products.


About Thanh H. Fund for Poor Women:


The mission of the Fund for Thanh H. Poor Women (FPW) is to provide sustainable financial services to disadvantaged women in rural areas in the Thanh H. province.


*Note: To maximize efficiency and reduce costs, this loan was posted using a template to automate the translation by Kiva. Given that manual translation of entrepreneur profiles is costly, Kiva created this template for our Field Partner to allow them to continue to post loans in Vietnamese while providing quality and accurate information to Kiva lenders.


H. Ngô Thị (1) là 55 tuổi nữ. Cô ấy sống ở thành phố Thanh Hóa. H. là trưởng nhóm của nhóm vay gồm có 6 các thành viên. Mặc dù mỗi thành viên trong nhóm nhận được từng khoản vay cá nhân, nhưng tất cả họ đều chịu trách nhiệm hoàn trả lại khoản vay của các thành viên trong nhóm của mình nếu một người nào đó trễ hạn hay không trả được nợ.Tên C. thức của nhóm vay này là 11.1.1 Nam Ngạn (02.11.1.1).


Trong khi không phải chỉ có các phương thức tạo nên thu nhập, mà nguồn thu nhập C. của công việc kinh doanh chủ yếu từ buôn bán các sản phẩm sấy khô trong cộng đồng địa phương. H. thực hiện công việc kinh doanh này trong hơn 8 năm. Từ các hoạt động này, H. kiếm được khoảng 1.200.000 VND. Vào 2009, H. đã tham gia Thanh H. Fund for Poor Women để có thể tiếp cận với các dịch vụ tài C. giúp cải thiện sinh hoạt và khả năng tham gia vào các hoạt động kinh doanh của cô ấy/ anh ấy. H. đã hoàn trả hết khoản vay trước đây là 1.626.900 VND từ Thanh H. Fund for Poor Women. Khoản vay trước đây được sử dụng mua các sản phẩm bổ sung để bán. Cô ấy hiện đang đề nghị một khoản vay mới là 6.000.000 VND.


Khoản vay sẽ là 2nd khoản vay của người vay từ Thanh H. Fund for Poor Women.


Về Những Người vay khác trong Nhóm:


1. Lại Thị H. (2) là 40 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 6.000.000 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực thực phẩm. Mục đích C. của việc kinh doanh là kinh doanh cửa hàng thịt.


2. Nguyễn Thị C. (3) là 32 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 6.000.000 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực thực phẩm. Mục đích C. của việc kinh doanh là buôn bán quầy thực phẩm.


3. Hoàng Thị C. (4) là 51 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 6.000.000 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực bán lẻ. Mục đích C. của việc kinh doanh là kinh doanh cửa hàng bách hóa.


4. Hoàng Thị L. (5) là 43 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 6.000.000 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực thực phẩm. Mục đích C. của việc kinh doanh là sản xuất & buôn bán thức ăn.


5. Ngô Thị L. (6) là 60 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 6.000.000 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực bán lẻ. Mục đích C. của việc kinh doanh là buôn bán hàng gia dụng.


Về Thanh H. Fund for Poor Women:


Nhiệm vụ của Quỹ vì Phụ Nữ Nghèo Thanh Hóa (FPW) là cung cấp các dịch vụ tài C. bền vững cho những người phụ nữ kém may mắn ở các vùng nông thôn tỉnh Thanh Hóa.


*Lưu ý: Để phát huy tối đa hiệu quả & giảm chi phí, khoản vay này đã được thông báo bằng biểu mẫu để có thể được Kiva tự động biên dịch. . Do việc biên dịch thủ công các danh mục rất tốn kém, nên Kiva đã tạo biểu mẫu này cho phần Field Partner (Trường Đối Tác) cho phép họ tiếp tục thông báo các khoản vay bằng Vietnamese trong khi cung cấp thông tin có chất lượng & C. xác cho người cho vay Kiva.

In this group: Ngô Thị, Lại Thị, Nguyễn Thị , Hoàng Thị, Hoàng Thị, Ngô ThịLoan details


Lenders and lending teamsLoan details