A loan of $2,375 helped a member to purchase raw ingredients needed to make products to sell.


02.03.1.4 Nam Ngạn Group's story

Mai H. Thị (16) is a 45-year-old woman who lives in the town of T. Hoá . Mai is the leader of a seven-member group loan sponsored by T. Hoa Fund for Poor Women. Although each member of the group receives an individual loan, they all are responsible for paying back the loans of their fellow group members if someone is delinquent or defaults. The official name of this borrowing group is 02.03.1.4 (02.03.1.4 Nam Ngạn).

Mai is married and has 2 school-aged children. To making a living, Mai sells rice products in the local community. Mai has been engaged in this business for over 2 years and earns approximately 2000000 VND a month from these activities.

In 2008, Mai joined T. Hoa Fund for Poor Women to gain access to financial services to help improve her living situation and ability to engage in business activities. Mai has successfully repaid a previous loan of 1963500 VND from T. Hoa Fund for Poor Women. This previous loan was used to purchase raw ingredients needed to make products to sell. She is now requesting a new loan of 6000000 VND which will be used to purchase raw ingredients needed to make products for sale. This will be Mai's third loan from T. Hoa Fund for Poor Women. Mai plans to use the additional revenue generated from the business to pay her children's tuition.

About the Other Borrowers in the Group:


N. Thị Phương (18) is a 51-year-old woman who is requesting a 6000000 VND loan to support her business making and selling food.
T. Thị Nguyệt (19) is a 26-year-old woman who is requesting a 6000000 VND loan to support her food stall.
N. Thị Dậu (20) is a 57-year-old woman who is requesting a 6000000 VND loan to support her business making and selling food.
Ngô T. Thuỷ (21) is a 25-year-old woman who is requesting a 6000000 VND loan to support her food stall.
P. Thị Kim (22) is a 53-year-old woman who is requesting a 6000000 VND loan to support her food stall.
N. Thị Thuỷ (17) is a 48 year-old woman who is requesting a 6000000 VND loan to support her livestock business.


About T. Hoa Fund for Poor Women:

The mission of Fund for T. Hoa Poor Women (FPW) is to provide sustainable financial services to disadvantaged women in rural areas in the T. Hoa province.

*Note: To maximize efficiency and reduce costs, this loan was posted using a template to automate the translation by Kiva. Given that manual translation of entrepreneur profiles is costly, Kiva created this template for our Field Partner to allow them to continue to post loans in Vietnamese while providing quality and accurate information to Kiva lenders.Mai H. Thị (16) là 45 tuổi nữ. Cô ấy sống ở thành phố T. Hoá . Mai là trưởng nhóm của nhóm vay gồm có 7 các thành viên. Mặc dù mỗi thành viên trong nhóm nhận được từng khoản vay cá nhân, nhưng tất cả họ đều chịu trách nhiệm hoàn trả lại khoản vay của các thành viên trong nhóm của mình nếu một người nào đó trễ hạn hay không trả được nợ.. Tên chính thức của nhóm vay này là 02.03.1.4 (02.03.1.4 Nam Ngạn).


Trong khi không phải chỉ có các phương thức tạo nên thu nhập, mà nguồn thu nhập chính của công việc kinh doanh chủ yếu từ buôn bán các sản phẩm từ gạo trong cộng đồng địa phương. Mai thực hiện công việc kinh doanh này trong hơn 2 năm. Từ các hoạt động này, Mai kiếm được khoảng 2000000 VND. Vào 2008, Mai đã tham gia T. Hoa Fund for Poor Women để có thể tiếp cận với các dịch vụ tài chính giúp cải thiện sinh hoạt và khả năng tham gia vào các hoạt động kinh doanh của cô ấy/ anh ấy. Mai đã hoàn trả hết khoản vay trước đây là 1,963,500 VND từ T. Hoa Fund for Poor Women. Khoản vay trước đây được sử dụng mua các thành phần thô cần thiết để chế tạo sản phẩm để bán. Cô ấy hiện đang đề nghị một khoản vay mới là 6,000,000 VND.


Khoản vay sẽ là 3rd khoản vay của người vay từ T. Hoa Fund for Poor Women.


Về Những Người vay khác trong Nhóm:


1. N. Thị Phương (18) là 51 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 6000000 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực thực phẩm. Mục đích chính của việc kinh doanh là sản xuất & buôn bán thức ăn.


2. T. Thị Nguyệt (19) là 26 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 6000000 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực thực phẩm. Mục đích chính của việc kinh doanh là buôn bán quầy thực phẩm.


3. N. Thị Dậu (20) là 57 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 6000000 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực thực phẩm. Mục đích chính của việc kinh doanh là sản xuất & buôn bán thức ăn.


4. Ngô T. Thuỷ (21) là 25 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 6000000 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực thực phẩm. Mục đích chính của việc kinh doanh là buôn bán quầy thực phẩm.


5. P. Thị Kim (22) là 53 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 6000000 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực thực phẩm. Mục đích chính của việc kinh doanh là buôn bán quầy thực phẩm.


6. N. Thị Thuỷ (17) là 48 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 6000000 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp. Mục đích chính của việc kinh doanh là chăn nuôi gia súc.


Về T. Hoa Fund for Poor Women:

Nhiệm vụ của Quỹ vì Phụ Nữ Nghèo T. Hóa (FPW) là cung cấp các dịch vụ tài chính bền vững cho những người phụ nữ kém may mắn ở các vùng nông thôn tỉnh T. Hóa.


*Lưu ý: Để phát huy tối đa hiệu quả & giảm chi phí, khoản vay này đã được thông báo bằng biểu mẫu để có thể được Kiva tự động biên dịch. . Do việc biên dịch thủ công các danh mục rất tốn kém, nên Kiva đã tạo biểu mẫu này cho phần Field Partner (Trường Đối Tác) cho phép họ tiếp tục thông báo các khoản vay bằng Vietnamese trong khi cung cấp thông tin có chất lượng & chính xác cho người cho vay Kiva. ."

In this group: Mai, Phương, Nguyệt, Dậu, Thuỷ, Kim, ThuỷLoan details


Lenders and lending teamsLoan details