A loan of $1,225 helped a member to purchase baby livestock to raise and sell.


21-Nam Ngạn Group's story

Năng T. Thị (141) is a 47-year-old female living in the town of Thanh Hoá. She is the group leader of a seven-member group loan offered by Thanh Hoa Fund for Poor Women. The official name of this borrowing group is 21-Nam Ngạn (17-03-21).

Năng is married and has four adult children. She owns and operates a business raising cattle for sale. She has been engaged in this business for over three years and earns approximately 1,200,000 VND a month from these activities.

In 2007, Năng joined Thanh Hoa Fund for Poor Women to gain access to financial services to help improve her living situation and her ability to engage in business activities. She has successfully repaid a previous loan of 1,626,900 VND from Thanh Hoa Fund for Poor Women. This previous loan was used to purchase baby livestock to raise and sell.

Năng is now requesting a new loan of 3,079,800 VND which will again be used to purchase baby livestock to raise and sell. The loan will be her 3rd loan from Thanh Hoa Fund for Poor Women. She plans to use the additional revenue generated from the business to supplement the family's income.

About the other borrowers in the group:

1. Lê Thị Mùi (18) is a 57-year-old female who is requesting a 3,079,800 VND loan to support her business raising livestock.

2. N. Thị Hạnh (142) is a 53-year-old female who is requesting a 3,079,800 VND loan to support her business raising livestock.

3. N. Thị Loan (144) is a 26-year-old female who is requesting a 3,079,800 VND loan to support her bakery business.

4. N. Thị Ngọc (145) is a 47-year-old female who is requesting a 3,079,800 VND loan to support her business running a general store.

5. N. Thị Thuý (27) is a 35-year-old female who is requesting a 3,079,800 VND loan to support her business running a general store.

6. P. Thị Thảo (147) is a 65-year-old female who is requesting a 3,079,800 VND loan to support her business raising livestock.


About Thanh Hoa Fund for Poor Women:
The mission of Thanh Hoa Fund for Poor Women (FPW) is to provide sustainable financial services to disadvantaged women in rural areas in the Thanh Hoa province.


*Note: To maximize efficiency and reduce costs, this loan was posted using a template to automate the translation by Kiva. Given that manual translation of entrepreneur profiles is costly, Kiva created this template for our Field Partner to allow them to continue to post loans in Vietnamese while providing quality and accurate information to Kiva lenders.


*****************************************************

Năng T. Thị (141) là 47 tuổi nữ. Cô ấy sống ở thành phố Thanh Hoá. Năng là trưởng nhóm của nhóm vay gồm có 7 các thành viên. Mặc dù mỗi thành viên trong nhóm nhận được từng khoản vay cá nhân, nhưng tất cả họ đều chịu trách nhiệm hoàn trả lại khoản vay của các thành viên trong nhóm của mình nếu một người nào đó trễ hạn hay không trả được nợ.. Tên chính thức của nhóm vay này là 21-Nam Ngạn (17-03-21).

Trong khi không phải chỉ có các phương thức tạo nên thu nhập, mà nguồn thu nhập chính của công việc kinh doanh chủ yếu từ chăn nuôi gia súc để bán. Năng thực hiện công việc kinh doanh này trong hơn 3 năm. Từ các hoạt động này, Năng kiếm được khoảng 1.200.000 VND. Vào 2007, Năng đã tham gia Thanh Hoa Fund for Poor Women để có thể tiếp cận với các dịch vụ tài chính giúp cải thiện sinh hoạt và khả năng tham gia vào các hoạt động kinh doanh của cô ấy/ anh ấy. Năng đã hoàn trả hết khoản vay trước đây là 1.626.900 VND từ Thanh Hoa Fund for Poor Women. Khoản vay trước đây được sử dụng mua gia súc còn nhỏ để nuôi & bán sau này. Cô ấy hiện đang đề nghị một khoản vay mới là 3.079.800 VND.

Khoản vay sẽ là 3rd khoản vay của người vay từ Thanh Hoa Fund for Poor Women.

Về Những Người vay khác trong Nhóm:

1. Lê Thị Mùi (18) là 57 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 3.079.800 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp. Mục đích chính của việc kinh doanh là chăn nuôi gia súc.

2. N. Thị Hạnh (142) là 53 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 3.079.800 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp. Mục đích chính của việc kinh doanh là chăn nuôi gia súc.

3. N. Thị Loan (144) là 26 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 3.079.800 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực thực phẩm. Mục đích chính của việc kinh doanh là kinh doanh lò bánh mì.

4. N. Thị Ngọc (145) là 47 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 3.079.800 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực bán lẻ. Mục đích chính của việc kinh doanh là kinh doanh cửa hàng bách hóa.

5. N. Thị Thuý (27) là 35 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 3.079.800 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực bán lẻ. Mục đích chính của việc kinh doanh là kinh doanh cửa hàng bách hóa.

6. P. Thị Thảo (147) là 65 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 3.079.800 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp. Mục đích chính của việc kinh doanh là chăn nuôi gia súc.

Về Thanh Hoa Fund for Poor Women:
Nhiệm vụ của Quỹ vì Phụ Nữ Nghèo Thanh Hóa (FPW) là cung cấp các dịch vụ tài chính bền vững cho những người phụ nữ kém may mắn ở các vùng nông thôn tỉnh Thanh Hóa.

*Lưu ý: Để phát huy tối đa hiệu quả & giảm chi phí, khoản vay này đã được thông báo bằng biểu mẫu để có thể được Kiva tự động biên dịch. Do việc biên dịch thủ công các danh mục rất tốn kém, nên Kiva đã tạo biểu mẫu này cho phần Field Partner (Trường Đối Tác) cho phép họ tiếp tục thông báo các khoản vay bằng Vietnamese trong khi cung cấp thông tin có chất lượng & chính xác cho người cho vay Kiva.

In this group: Năng, Mùi, Hạnh, Loan, Ngọc, Thuý, ThảoLoan details


Lenders and lending teamsLoan details