A loan of $450 helped a member to invest in expanding her business.


34-Nam Ngạn Group's story

Linh T. Thị (216) is a 41-year-old female living in the town of Thanh Hoá. Linh is the group leader of a 4-member group loan offered by Thanh Hoa Fund for Poor Women (FPW). While each member of the group receives an individual loan, they all are responsible for paying back the loans of their fellow group members if someone is delinquent or defaults. The official name of this borrowing group is 34-Nam Ngạn (17.08.34).

Linh is married and has three school-aged children. Linh owns and operates a business making and selling food. She cooks soup (cháo: a rice product) to sell in the local community. She has been engaged in this business for over five years and earns approximately 1,200,000 VND a month.

In 2008, Linh joined FPW to gain access to financial services to help improve her living situation and her ability to engage in business activities. She has successfully repaid a previous loan of 1,626,900 VND from FPW. This previous loan was used to expand her business.

Linh is now requesting a new loan of 1,963,500 VND which will be used to expand her business. The loan will be her 2nd loan from FPW. She plans to use the additional revenue generated from the business to supplement the family's income.

About the Other Borrowers in the Group:

1. Ngô Thị Hoa (226) is a 22-year-old female who is requesting a 1,963,500 VND loan to support her business cooking soup (cháo) to sell.

2. H. Thị Hường (228) is a 44-year-old female who is requesting a 1,963,500 VND loan to support her business buying medicines to resell in the market.

3. N. Thị Mai (215) is a 50-year-old female who is requesting a 1,963,500 VND loan to support her business buying many kinds of drink like Coca-Cola, beer, etc. to sell in her village.


About Thanh Hoa Fund for Poor Women:
The mission of Thanh Hoa Fund for Poor Women (FPW) is to provide sustainable financial services to disadvantaged women in rural areas in the Thanh Hoa province.


*Note: To maximize efficiency and reduce costs, this loan was posted using a template to automate the translation by Kiva. Given that manual translation of entrepreneur profiles is costly, Kiva created this template for our Field Partner to allow them to continue to post loans in Vietnamese while providing quality and accurate information to Kiva lenders.


*****************************************************

Linh T. Thị (216) là 41 tuổi nữ. Cô ấy sống ở thành phố Thanh Hoá. Linh là trưởng nhóm của nhóm vay gồm có 4 các thành viên. Mặc dù mỗi thành viên trong nhóm nhận được từng khoản vay cá nhân, nhưng tất cả họ đều chịu trách nhiệm hoàn trả lại khoản vay của các thành viên trong nhóm của mình nếu một người nào đó trễ hạn hay không trả được nợ.. Tên chính thức của nhóm vay này là 34-Nam Ngạn (17-08-34).

Trong khi không phải chỉ có các phương thức tạo nên thu nhập, mà nguồn thu nhập chính của công việc kinh doanh chủ yếu từ buôn bán các sản phẩm từ gạo trong cộng đồng địa phương. Linh thực hiện công việc kinh doanh này trong hơn 5 năm. Từ các hoạt động này, Linh kiếm được khoảng 1.200.000 VND. Vào 2008, Linh đã tham gia Thanh Hoa Fund for Poor Women để có thể tiếp cận với các dịch vụ tài chính giúp cải thiện sinh hoạt và khả năng tham gia vào các hoạt động kinh doanh của cô ấy/ anh ấy. Linh đã hoàn trả hết khoản vay trước đây là 1.626.900 VND từ Thanh Hoa Fund for Poor Women. Khoản vay trước đây được sử dụng đầu tư mở rộng công việc kinh doanh. Cô ấy hiện đang đề nghị một khoản vay mới là 1.963.500 VND.

Khoản vay sẽ là 2nd khoản vay của người vay từ Thanh Hoa Fund for Poor Women.

Về Những Người vay khác trong Nhóm:

1. Ngô Thị Hoa (226) là 22 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 1.963.500 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực thực phẩm. Cô ấy nấu cháo để bán. Mục đích chính của việc kinh doanh là sản xuất & buôn bán thức ăn.

2. H. Thị Hường (228) là 44 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 1.963.500 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực dịch vụ. Mục đích chính của việc kinh doanh là vận hành công việc kinh doanh trên cơ sở dịch vụ. Cô mua thuốc tây để bán.

3. N. Thị Mai (215) là 50 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 1.963.500 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực dịch vụ. Mục đích chính của việc kinh doanh là vận hành công việc kinh doanh trên cơ sở dịch vụ. Cô ấy mua nươvs giải khát để bán.

Về Thanh Hoa Fund for Poor Women:
Nhiệm vụ của Quỹ vì Phụ Nữ Nghèo Thanh Hóa (FPW) là cung cấp các dịch vụ tài chính bền vững cho những người phụ nữ kém may mắn ở các vùng nông thôn tỉnh Thanh Hóa.

*Lưu ý: Để phát huy tối đa hiệu quả & giảm chi phí, khoản vay này đã được thông báo bằng biểu mẫu để có thể được Kiva tự động biên dịch. . Do việc biên dịch thủ công các danh mục rất tốn kém, nên Kiva đã tạo biểu mẫu này cho phần Field Partner (Trường Đối Tác) cho phép họ tiếp tục thông báo các khoản vay bằng Vietnamese trong khi cung cấp thông tin có chất lượng & chính xác cho người cho vay Kiva.

In this group: Linh, Hoa, Hường, MaiLoan details


Lenders and lending teamsLoan details