A loan of $550 helped a member to purchase additional fabrics and materials.


05-Đông Sơn Group's story

"Lĩnh Vũ Thị (45) is a 52-year-old woman living in the town of Thanh Hoá. Lĩnh is the group leader of a 6-member group loan offered by Fund for Thanh Hoa Poor Women. While each member of the group receives an individual loan, they all are responsible for paying back the loans of their fellow group members if someone is delinquent or defaults. The official name of this borrowing group is 05-Đông Sơn (10.15.05).


Lĩnh is married and has three adult children. To make a living, Lĩnh owns and operates a business venture in the services sector operating a business making mosquito nets. While not the only means for generating revenue, the main source of income for the business comes primarily from providing general alteration and mosquito-net making services to local community members. Lĩnh has been engaged in this business for over three years and earns approximately 1,500,000 VND a month from these activities.


In 2008, Lĩnh joined Fund for Thanh Hoa Poor Women to gain access to financial services to help improve her living situation and her ability to engage in business activities. Lĩnh has successfully repaid a previous loan of 1,626,900 VND from Fund for Thanh Hoa Poor Women. This previous loan was used to purchase additional fabrics and materials. She is now requesting a new loan of 1,626,900 VND which will be used to purchase additional fabrics and materials. The loan will be the sixth loan taken out by the borrower from Fund for Thanh Hoa Poor Women. Lĩnh plans to use the additional revenue generated from the business to save as a reserve for future emergencies.


About the Other Borrowers in the Group:


1. Lê Thị H. Hạnh (46) is a 28-year-old woman who is requesting a 1,626,900 VND loan to support her photocopying business.


2. Lê M. Hương (48) is a 28-year-old woman who is requesting a 1,626,900 VND loan to support her business in the agriculture sector raising livestock.


3. H. Thị Định (49) is a 61-year-old woman who is requesting a 1,626,900 VND loan to support her business in the agriculture sector raising livestock.


4. N. Thị V. Anh (51) is a 28-year-old woman who is requesting a 1,626,900 VND loan to support her business in the agriculture sector raising livestock.


5. T. Thị Ngọc (47) is a 61-year-old woman who is requesting a 1,626,900 VND loan to support her business in buying and reselling cell phones and sim cards.About Fund for Thanh Hoa Poor Women:

The mission of Fund for Thanh Hoa Poor Women (FPW) is to provide sustainable financial services to disadvantaged women in rural areas in the Thanh Hoa province.*Note: To maximize efficiency and reduce costs, this loan was posted using a template to automate the translation by Kiva. Given that manual translation of entrepreneur profiles is costly, Kiva created this template for our Field Partner to allow them to continue to post loans in Vietnamese while providing quality and accurate information to Kiva lenders.************************************************************


Lĩnh Vũ Thị (45) là 52 tuổi nữ. Cô ấy sống ở thành phố Thanh Hoá. Lĩnh là trưởng nhóm của nhóm vay gồm có 6 các thành viên. Mặc dù mỗi thành viên trong nhóm nhận được từng khoản vay cá nhân, nhưng tất cả họ đều chịu trách nhiệm hoàn trả lại khoản vay của các thành viên trong nhóm của mình nếu một người nào đó trễ hạn hay không trả được nợ.. Tên chính thức của nhóm vay này là 05-Đông Sơn (10.15.05).


Trong khi không phải chỉ có các phương thức tạo nên thu nhập, mà nguồn thu nhập chính của công việc kinh doanh chủ yếu từ cung cấp các dịch vụ may vá màn ngủ thông thường cho người dân trong cộng đồng địa phương. Lĩnh thực hiện công việc kinh doanh này trong hơn 3 năm. Từ các hoạt động này, Lĩnh kiếm được khoảng 1.500.000 VND. Vào 2008, Lĩnh đã tham gia Thanh Hoa Fund for Poor Women để có thể tiếp cận với các dịch vụ tài chính giúp cải thiện sinh hoạt và khả năng tham gia vào các hoạt động kinh doanh của cô ấy/ anh ấy. Lĩnh đã hoàn trả hết khoản vay trước đây là 1.626.900 VND từ Thanh Hoa Fund for Poor Women. Khoản vay trước đây được sử dụng mua vải & vật liệu bổ sung. Cô ấy hiện đang đề nghị một khoản vay mới là 1.626.900 VND.


Khoản vay sẽ là 6th khoản vay của người vay từ Thanh Hoa Fund for Poor Women.


Về Những Người vay khác trong Nhóm:


1. Lê Thị H. Hạnh (46) là 28 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 1.626.900 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực dịch vụ. Mục đích chính của việc kinh doanh là đầu tư vào cửa hàng photocopy.


2. Lê M. Hương (48) là 28 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 1.626.900 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp. Mục đích chính của việc kinh doanh là chăn nuôi gia súc.


3. H. Thị Định (49) là 61 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 1.626.900 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp. Mục đích chính của việc kinh doanh là chăn nuôi gia súc.


4. N. Thị V. Anh (51) là 28 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 1.626.900 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp. Mục đích chính của việc kinh doanh là chăn nuôi gia súc.


5. T. Thị Ngọc (47) là 61 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 1.626.900 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực bán lẻ. Mục đích chính của việc kinh doanh là kinh doanh cửa hiệu bán lẻ sim thẻ điện thoại.


Về Thanh Hoa Fund for Poor Women:


Nhiệm vụ của Quỹ vì Phụ Nữ Nghèo Thanh Hóa (FPW) là cung cấp các dịch vụ tài chính bền vững cho những người phụ nữ kém may mắn ở các vùng nông thôn tỉnh Thanh Hóa.


*Lưu ý: Để phát huy tối đa hiệu quả & giảm chi phí, khoản vay này đã được thông báo bằng biểu mẫu để có thể được Kiva tự động biên dịch. . Do việc biên dịch thủ công các danh mục rất tốn kém, nên Kiva đã tạo biểu mẫu này cho phần Field Partner (Trường Đối Tác) cho phép họ tiếp tục thông báo các khoản vay bằng Vietnamese trong khi cung cấp thông tin có chất lượng & chính xác cho người cho vay Kiva."

In this group: Lĩnh, Hạnh, Hương, Định, Anh, NgọcLoan details


Lenders and lending teamsLoan details