A loan of $475 helped a member to invest in renovating her business.


41 - Nam Ngạn Group's story

"Thanh N. Thị (281) is a 53-year-old woman living in the town of phường Nam Ngạn - thành phố Thanh Hoá. Thanh is the group leader of a 5-member group loan offered by Fund for Thanh Hoa Poor Women. While each member of the group receives an individual loan, they all are responsible for paying back the loans of their fellow group members if someone is delinquent or defaults. The official name of this borrowing group is 041 - Nam Ngạn (17.08.041).


Thanh is married and has two adult children. To make a living, Thanh owns and operates a restaurant. While not the only means for generating revenue, the main source of income for the business comes primarily from serving breakfast foods to customers in the local community. Thanh has been engaged in this business for over four years and earns approximately 1,500,000 VND a month from these activities.


In 2009, Thanh joined Fund for Thanh Hoa Poor Women to gain access to financial services to help improve her living situation and her ability to engage in business activities. Thanh is requesting a loan for the first time from Fund for Thanh Hoa Poor Women. She is requesting a loan of 1,626,900 VND which will be used to renovate her business. The loan will be the first loan taken out by the borrower from Fund for Thanh Hoa Poor Women. Thanh plans to use the additional revenue generated from the business to supplement her family's income.


About the Other Borrowers in the Group:


1. Đỗ Thị Lan (284) is a 59 year-old woman who is requesting a 1,626,900 VND loan to support her business in the agriculture sector raising livestock.


2. N. Thị Kiệm (282) is a 49 year-old woman who is requesting a 1,626,900 VND loan to support her business in the agriculture sector raising livestock.


3. Ngô Thị Tuyết (285) is a 41 year-old woman who is requesting a 1,626,901 VND loan to support her business in the food sector making and selling food.


4. N. Thị Cành (283) is a 63 year-old woman who is requesting a 1,626,902 VND loan to support her business in the food sector making and selling food.About Fund for Thanh Hoa Poor Women:
The mission of Fund for Thanh Hoa Poor Women (FPW) is to provide sustainable financial services to disadvantaged women in rural areas in the Thanh Hoa province.*Note: To maximize efficiency and reduce costs, this loan was posted using a template to automate the translation by Kiva. Given that manual translation of entrepreneur profiles is costly, Kiva created this template for our Field Partner to allow them to continue to post loans in Vietnamese while providing quality and accurate information to Kiva lenders.************************************************************


Thanh N. Thị (281) là 53 tuổi nữ. Cô ấy sống ở phường Nam Ngạn - thành phố Thanh Hoá. Thanh là trưởng nhóm của nhóm vay gồm có 5 các thành viên. Mặc dù mỗi thành viên trong nhóm nhận được từng khoản vay cá nhân, nhưng tất cả họ đều chịu trách nhiệm hoàn trả lại khoản vay của các thành viên trong nhóm của mình nếu một người nào đó trễ hạn hay không trả được nợ.. Tên chính thức của nhóm vay này là 041 - Nam Ngạn (17.08.041).


Trong khi không phải chỉ có các phương thức tạo nên thu nhập, mà nguồn thu nhập chính của công việc kinh doanh chủ yếu từ phục vụ thức ăn sáng cho khách hàng trong cộng đồng địa phương. Thanh thực hiện công việc kinh doanh này trong hơn 4 năm. Từ các hoạt động này, Thanh kiếm được khoảng 1.500.000 VND. Vào 2009, Thanh đã tham gia Thanh Hoa Fund for Poor Women để có thể tiếp cận với các dịch vụ tài chính giúp cải thiện sinh hoạt và khả năng tham gia vào các hoạt động kinh doanh của cô ấy/ anh ấy. Thanh đã hoàn trả hết khoản vay trước đây từ Thanh Hoa Fund for Poor Women. Cô ấy hiện đang đề nghị một khoản vay mới là 1.626.900 VND.


Khoản vay sẽ là 1st khoản vay của người vay từ Thanh Hoa Fund for Poor Women.


Về Những Người vay khác trong Nhóm:


1. Đỗ Thị Lan (284) là 59 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 1.626.900 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp. Mục đích chính của việc kinh doanh là chăn nuôi gia súc.


2. N. Thị Kiệm (282) là 49 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 1.626.900 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp. Mục đích chính của việc kinh doanh là chăn nuôi gia súc.


3. Ngô Thị Tuyết (285) là 41 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 1.626.901 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực thực phẩm. Mục đích chính của việc kinh doanh là sản xuất & buôn bán thức ăn.


4. N. Thị Cành (283) là 63 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 1.626.902 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực thực phẩm. Mục đích chính của việc kinh doanh là sản xuất & buôn bán thức ăn.


Về Thanh Hoa Fund for Poor Women:


Nhiệm vụ của Quỹ vì Phụ Nữ Nghèo Thanh Hóa (FPW) là cung cấp các dịch vụ tài chính bền vững cho những người phụ nữ kém may mắn ở các vùng nông thôn tỉnh Thanh Hóa.


*Lưu ý: Để phát huy tối đa hiệu quả & giảm chi phí, khoản vay này đã được thông báo bằng biểu mẫu để có thể được Kiva tự động biên dịch. . Do việc biên dịch thủ công các danh mục rất tốn kém, nên Kiva đã tạo biểu mẫu này cho phần Field Partner (Trường Đối Tác) cho phép họ tiếp tục thông báo các khoản vay bằng Vietnamese trong khi cung cấp thông tin có chất lượng & chính xác cho người cho vay Kiva."

In this group: Thanh, Kiệm, Cành, Lan, TuyếtLoan details


Lenders and lending teamsLoan details