Check out some available loans that are similar to this one!
Nguyen Thi
Mrs. Nguyễn Thị M., 29 years old, lives with her husband and two young children in Nghi Lộc district, Nghệ An province. Mrs. M. has participated in the TYM Fund since 2006. She used her first loan of 2,000,000 VND (119 USD) to invest in raising pigs. Since then, in later lending cycles she and her family were able to use loans to invest in raising ducks. Currently, with an income of 2,500,000 VND (148 USD) per month, their lives are gradually becoming more secure. In the next round of lending, she hopes to borrow 8,000,000 VND (475 USD) to buy more ducks and animal feed.
View original language description ↓
Ch ị Nguy ễn Thị M. năm nay 29 tuổi, chị đang sống cùng chồng và hai con nhỏ t ại huy ện Nghi Lộc tỉnh Nghệ An. Chị M. tham gia Quỹ Tình thương từ năm 2006. V ò ng vốn đầu chị M. vay 2.000.000 đ để đầu tư vào chăn nuôi lợn. Đến nay nhờ có th êm nguồn vốn vay qua c ác vòng vốn gia đình chị đã đầu tư nuôi thêm v ịt. Hi ện t ại v ới thu nh ập 2.500.000 đ/ th áng cuộc sống gia đình chị M. đang ngày càng ổn định hơn.
V òng v ốn t ới ch ị mong muốn được vay 8.000.000 đ để đầu tư mua thêm vịt và thức ăn phục vụ cho chăn nuôi.

About Vietnam

 • $5,600
  Average annual income
 • 157
  View loans »
  Vietnam Loans Fundraising
 • $16,208,900
  Funds lent in using Kiva
 • 17,765.0
  Vietnam Dong (VND) = $1 USD

Success!! The loan was 100% repaid

A loan of $475 helped Nguyen Thi raising ducks.
100% repaid
Repayment Term
13 months (Additional Information)
Repayment Schedule
Monthly
Pre-Disbursed:
Apr 7, 2009
Listed
Apr 19, 2009
Currency Exchange Loss:
Covered
Ended:
Jun 9, 2010