100%

funded

Total loan: $2,100

20.09.28. Thieu Duong. Thieu Hoa Group

Thanh Hoá, Thanh Hoa, Vietnam / Agriculture

20.09.28. Thieu Duong. Thieu Hoa Group's loan finished fundraising,
but these similar borrowers just need a little more help to reach their goals!


A loan helped To purchase baby livestock to raise and sell in the future.


20.09.28. Thieu Duong. Thieu Hoa Group's story

Quy N. T. (18) is a 55 year-old femaL. living in the town of Thieu D. Thieu Hoa Thanh Hoa. Quy is the leader of a seven-member group loan offered by Thanh Hoa Fund for Poor Women. WhiL. each member of the group receives an individual loan, they are all responsibL. for paying back the loans of their fellow group members if someone is delinquent or defaults. The official name of this borrowing group is 28 (20.09.28). Quy is married and has five adult children. To making a living, Quy operates a family business in the agriculture sector raising livestock. The main source of income for the business comes from raising cattL. for saL.. Quy has been engaged in this business for over 30 years and earns approximately 1,500,000 VND a month from these activities. In 2010, Quy joined Thanh Hoa Fund for Poor Women to gain access to financial services to help improve her living situation and ability to engage in business activities. Quy is requesting her first loan from Thanh Hoa Fund for Poor Women. She is requesting a loan of 5,787,900 VND which will be used to purchase baby livestock to raise and sell in the future. This will be her 12th loan from Thanh Hoa Fund for Poor Women. Quy plans to use the additional revenue generated from the business to improve and expand her business. About the other borrowers in the group: 1. N. T. quy (18) is a 55 year-old femaL. requesting a 5,787,900 VND loan to support her business in the agriculture sector raising livestock. 2. D. T. hanh (23) is a 42 year-old femaL. requesting a 5,787,900 VND loan to support her business in the agriculture sector raising livestock. 3. L. T. thuy (22) is a 27 year-old femaL. requesting a 5,787,900 VND loan to support her business in the agriculture sector raising livestock. 4. D. T. phong (19) is a 62 year-old femaL. requesting a 5,787,900 VND loan to support her business in the agriculture sector raising livestock. 5. L. T. sam (21) is a 21 year-old femaL. requesting a 5,787,900 VND loan to support her business in the food sector making and selling food. 6. L. T. phuong (20) is a 20 year-old femaL. requesting a 5,787,900 VND loan to support her business in the food sector making and selling food. 7. L. T. lan (24) is a 24 year-old femaL. requesting a 5,787,900 VND loan to support her business in the food sector making and selling food. About the Thanh Hoa Fund for Poor Women: The mission of the Thanh Hoa Fund for Poor Women (FPW) is to provide sustainabL. financial services to disadvantaged women in rural areas of the Thanh Hoa province. *Note: To maximize efficiency and reduce costs, this loan was posted using a template to automate the translation by Kiva. Given that manual translation of entrepreneur profiles is costly, Kiva created this template for our Field Partner to allow them to continue to post loans in Vietnamese whiL. providing quality and accurate information to Kiva lenders. Quy N. T. (18) là 55 tuổi nữ. Cô ấy sống ở thành phố Thieu D. Thieu Hoa Thanh Hoa. Quy là trưởng nhóm của nhóm vay gồm có 7 các thành viên. Mặc dù mỗi thành viên trong nhóm nhận được từng khoản vay cá nhân, nhưng tất cả họ đều chịu trách nhiệm hoàn trả lại khoản vay của các thành viên trong nhóm của mình nếu một người nào đó trễ hạn hay không trả được nợ.. Tên chính thức của nhóm vay này là 28 (20.09.28). Trong khi không phải chỉ có các phương thức tạo nên thu nhập, mà nguồn thu nhập chính của công việc kinh doanh chủ yếu từ chăn nuôi gia súc để bán. Quy thực hiện công việc kinh doanh này trong hơn 30 năm. Từ các hoạt động này, Quy kiếm được khoảng 1.500.000 VND. Vào 2010, Quy đã tham gia Thanh Hoa Fund for Poor Women để có thể tiếp cận với các dịch vụ tài chính giúp cải T.ện sinh hoạt và khả năng tham gia vào các hoạt động kinh doanh của cô ấy/ anh ấy. Quy đã hoàn trả hết khoản vay trước đây từ Thanh Hoa Fund for Poor Women. Cô ấy hiện đang đề nghị một khoản vay mới là 5.787.900 VND. Khoản vay sẽ là 12th khoản vay của người vay từ Thanh Hoa Fund for Poor Women. Về Những Người vay khác trong Nhóm: 1. N. T. quy (18) là 55 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 5.787.900 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp. Mục đích chính của việc kinh doanh là chăn nuôi gia súc. 2. D. T. hanh (23) là 42 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 5.787.900 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp. Mục đích chính của việc kinh doanh là chăn nuôi gia súc. 3. L. T. thuy (22) là 27 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 5.787.900 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp. Mục đích chính của việc kinh doanh là chăn nuôi gia súc. 4. D. T. phong (19) là 62 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 5.787.900 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp. Mục đích chính của việc kinh doanh là chăn nuôi gia súc. 5. L. T. sam (21) là 21 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 5.787.900 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực thực phẩm. Mục đích chính của việc kinh doanh là sản xuất & buôn bán thức ăn. 6. L. T. phuong (20) là 20 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 5.787.900 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực thực phẩm. Mục đích chính của việc kinh doanh là sản xuất & buôn bán thức ăn. 7. L. T. lan (24) là 24 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 5.787.900 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực thực phẩm. Mục đích chính của việc kinh doanh là sản xuất & buôn bán thức ăn. Về Thanh Hoa Fund for Poor Women: Nhiệm vụ của Quỹ vì Phụ Nữ Nghèo Thanh Hóa (FPW) là cung cấp các dịch vụ tài chính bền vững cho những người phụ nữ kém may mắn ở các vùng nông thôn tỉnh Thanh Hóa. *Lưu ý: Để phát huy tối đa hiệu quả & giảm chi phí, khoản vay này đã được thông báo bằng biểu mẫu để có thể được Kiva tự động biên dịch. . Do việc biên dịch thủ công các danh mục rất tốn kém, nên Kiva đã tạo biểu mẫu này cho phần Field Partner (Trường Đối Tác) cho phép họ tiếp tục thông báo các khoản vay bằng Vietnamese trong khi cung cấp thông tin có chất lượng & chính xác cho người cho vay Kiva.