Check out some available loans that are similar to this one!
Vu Thi
Mrs. Vu Thi N. is 50 years old. Her husband unfortunately died at young age. She lives with two grown-up children. In 2001, she joined TYM Fund and borrowed money to invest in raising pigs. Currently, in addition to income from pig raising, her family also receives income from furniture making business of her children, therefore the living condition is fairly stable with an income of VND4,000,000 per month.


In this loan cycle, she wishes to borrow VND10,000,000 to buy 10 more pigs and foods for them.

View original language description ↓
Chị Vũ Thị Nhàn năm nay 50 tuổi, chồng chị không may mất sớm, hiện nay chị đang sống cùng hai con đã trưởng thành. Năm 2001 chị tham gia Quỹ tình thương và vay vốn để đầu tư vào chăn nuôi lợn. Hiện tại bên cạnh nguồn thu từ chăn nuôi gia đình chị còn có thêm nguồn thu nhập từ công việc làm mộc của hai con nên cuộc sống khá ổn định với mức thu nhập 4.000.000đ/ tháng
Vòng vốn tới chị mong muốn được vay 10.000.000đ để đầu tư mua thêm 10 con lợn và thức ăn phục vụ cho chăn nuôi.

About Vietnam

 • $5,600
  Average annual income
 • 88
  View loans »
  Vietnam Loans Fundraising
 • $14,824,150
  Funds lent in using Kiva
 • 16,975.0
  Vietnam Dong (VND) = $1 USD

Success!! The loan was 100% repaid

A loan of $600 helped Vu Thi buy 10 more pigs and foods for them.
100% repaid
Repayment Term
14 months (Additional Information)
Repayment Schedule
Monthly
Pre-Disbursed:
Feb 18, 2009
Listed
Mar 21, 2009
Currency Exchange Loss:
Covered
Ended:
Apr 3, 2010