Check out some available loans that are similar to this one!
Tran Thi
Mrs. Tran Thi P. is 32 years old. She has been a member of TYM Fund (Kiva Partner in Vietnam) since 2006. Before joining TYM Fund, her family's main source of income comes from raising animals and farming. After joining TYM, Mrs. P. was confident to use her loan to open her tailor shop at home to meet the needs of the villagers and increase her family income. Her business is very good, bringing her family a stable monthly income of 2,000,000 VND (equivalent to 122 USD). This time Mrs. P. would like to borrow 9,000,000 VND (equivalent to 550USD) to buy more materials to make clothes.
View original language description ↓
Chị Trần Thị Phượng năm nay 32 tuổi. Chị tham gia Quỹ Tình Thương từ năm 2006. Trước khi tham gia Quỹ tình thương thu nhập của gia đình chị chủ yếu dựa vào chăn nuôi, trồng trọt. Sau khi tham gia Quỹ, có thêm nguồn vốn vay chị đã mạnh dạn đầu tư mở cửa hàng may tại nhà phục vụ cho nhu cầu của bà con địa phương tăng thu nhập cho gia đình. Công việc đang phát triển thuận lợi đem lại cho gia đình chị thu nhập 2.000.000/ tháng Vòng vốn tới chị mong muốn được vay 9.000.000đ để đầu tư mua thêm vải về làm may.

About Vietnam

 • $5,600
  Average annual income
 • 123
  View loans »
  Vietnam Loans Fundraising
 • $14,491,450
  Funds lent in using Kiva
 • 16,975.0
  Vietnam Dong (VND) = $1 USD

Success!! The loan was 100% repaid

A loan of $550 helped Tran Thi business.
100% repaid
Repayment Term
14 months (Additional Information)
Repayment Schedule
Monthly
Pre-Disbursed:
Feb 19, 2009
Listed
Apr 13, 2009
Currency Exchange Loss:
Covered
Ended:
Apr 3, 2010