Check out some available loans that are similar to this one!
Pham Thi
Ms. Phan Thị Thuỷ is 34 years old. She has been a participant of TYM Fund since 2000. Currently, Ms. Thuỷ is raising livestock and gathering/buying scrap (metal); while Mr. Khải, her husband, works in construction. With an income of 3,500,000 VND per month, Ms. Thuỷ's family continues to develop their ability to improve their lifestyle and put money towards providing the three children with an education.

For this upcoming loan cycle, she hopes to borrow 10,000,000 VND to purchase ten pigs and animal feed; any remaining funds will be used to gather/buy scrap (metal).
View original language description ↓
Chị Phan Thị Thuỷ 34 tuổi, chị là thành viên của Quỹ tình thương từ năm 2000. Hiện tại chị Thuỷ đang chăn nuôi tại nhà và đi thu mua phế liệu còn anh Khải chồng chị làm dịch vụ xây dựng. Với mức thu nhập 3.500.000đ/ tháng gia đình chị Thuỷ đang ngày càng có thêm điều kiện để cải thiện cuộc sống và đầu tư cho 3 con đi học.
Vòng vốn tới chị mong muốn được vay 10.000.000đ để đầu mua 10 con lợn và thức ăn về chăn nuôi, số vốn còn lại chị sử dụng để đầu tư đi thu mua phế liệu.

About Vietnam

 • $5,600
  Average annual income
 • 83
  View loans »
  Vietnam Loans Fundraising
 • $14,427,750
  Funds lent in using Kiva
 • 17,409.5
  Vietnam Dong (VND) = $1 USD

Success!! The loan was 100% repaid

A loan of $575 helped Pham Thi purchase Pigs and Animal Feed; Put towards business.
100% repaid
Repayment Term
13 months (Additional Information)
Repayment Schedule
Monthly
Pre-Disbursed:
Mar 3, 2009
Listed
Mar 22, 2009
Currency Exchange Loss:
Covered
Ended:
Apr 3, 2010