Check out other loans that are currently fundraising!
Ngo Thi
Ms. Ngô Thị Hiền is 42 years old. In 1997, she joined TYM Fund and borrowed capital to invest in rearing pigs. Today, after more than ten years of participation in the fund, her family has accumulated a financial reserve to invest towards a utilities (electricity and plumbing) business services the needs of the community. Mr. Hùng, her husband, is a retired government employee who is currently active in social programs for their local community.

With an income of 5,000,000 VND per month, Ms. Hiền's family's financial situation continues to improve each day and allows them to make plans for their children to attend high school.

For the upcoming loan cycle, she hopes to borrow 10,000,000 VND to put towards rearing livestock and materials for their electricity/plumbing business.
View original language description ↓
Chị Ngô Thị Hiền năm nay 42 tuổi .Năm 1997 chị tham gia Quỹ tình thương và vay vốn để đầu tư vào chăn nuôi lợn. Đến nay sau hơn 10 năm tham gia Quỹ gia đình chị đã tích luỹ thêm vốn để đầu tư vào dịch vụ điện nước phục vụ nhu cầu của bà con nông thôn. Anh Hùng chồng chị là cán bộ hưu trí hiện đang làm thêm công tác xã hội tại thôn Với thu nhập 5.000.000đ/ tháng kinh tế gia đình chị Hiền đang ngày càng ổn định và có thêm điều kiện để đầu tư cho con đi học đại học.
Vòng vốn tới chị mong muốn được vay 10.000.000đ để đầu tư cho chăn nuôi và mua thêm thiết bị phục vụ cho công việc kinh doanh dịch vụ điện nước của gia đình

About Vietnam

 • $5,600
  Average annual income
 • 100
  View loans »
  Vietnam Loans Fundraising
 • $14,461,025
  Funds lent in using Kiva
 • 17,409.5
  Vietnam Dong (VND) = $1 USD

Success!! The loan was 100% repaid

A loan of $575 helped Ngo Thi raising Livestock; Electricity/Plumbing Business.
100% repaid
Repayment Term
13 months (Additional Information)
Repayment Schedule
Monthly
Pre-Disbursed:
Mar 5, 2009
Listed
Mar 22, 2009
Currency Exchange Loss:
Covered
Ended:
Apr 3, 2010