Check out some available loans that are similar to this one!
Thieu
Ms. Đàm Thị Thiều is 61 yrs old, and has been a member of TYM fund since 1996. She lives with her husband, who is a retired soldier, and 1 grown child. Presently the main source of their income is from their grocery store and her husband's retirement pension, totaling 258 USD per month. For her next loan, she wishes to borrow 575 USD to invest in her grocery store.
View original language description ↓
Chị Đàm Thị Thiều 61 tuổi, là thành viên của Quỹ tình thương từ năm 1996. Chị đang sống cùng chồng là cán bộ hưu trí và 1 con đã trưởng thành. Hiện tại công việc đem lại nguồn thu nhập chính cho gia đình chị là từ kinh doanh hàng tạp hoá và lương hưu của chồng với thu nhập 4.500.000đ/ tháng
Vòng vốn tới chị mong muốn được vay 10.000.000đ để đầu tư cho công việc kinh doanh hàng tạp hoá của gia đình.

About Vietnam

 • $5,600
  Average annual income
 • 91
  View loans »
  Vietnam Loans Fundraising
 • $15,298,600
  Funds lent in using Kiva
 • 17,409.5
  Vietnam Dong (VND) = $1 USD

Success!! The loan was 100% repaid

A loan of $575 helped Thieu business.
100% repaid
Repayment Term
13 months (Additional Information)
Repayment Schedule
Monthly
Pre-Disbursed:
Mar 10, 2009
Listed
Mar 23, 2009
Currency Exchange Loss:
Covered
Ended:
Apr 3, 2010