Check out some available loans that are similar to this one!
Mrs. Nguyễn Thị M. is 58 years old. She has five grown children who all have steady employment. In 2002, she became a member of the TYM Fund and used a loan to invest in raising animals and selling groceries. Currently, Mrs. M.’s income comes mainly from raising animals and selling groceries, and she also receives support from her children. In total her income is about 6,000,000 VND (345 USD). In the next round of lending, she hopes to borrow 20,000,000 VND (1150 USD). She will use part of the loan to buy more pigs to raise, and the remainder she will invest in her grocery shop.
View original language description ↓
Chị Nguyễn Thị M. năm nay 58 tuổi, gia đình chị có 5 người con đã trưởng thành và có công việc làm ổn định. Năm 2002 chị tham gia Quỹ tình thương và vay vốn để đầu tư vào chăn nuôi và bán hàng tạp hoá. Hiện nay thu nhạp chính của gia đình chị là từ chăn nuôi, buôn bán và sự hỗ trợ của các con với thu nhập 6.000.000đ/ tháng.
Vòng vốn tới chị mong muốn được vay 20.000.000đ một phần chị sử dụng để mua thêm lợn về nuôi, phần còn lại chị sẽ sử dụng để kinh doanh hàng tạp hoá.About Vietnam

 • $5,600
  Average annual income
 • 96
  View loans »
  Vietnam Loans Fundraising
 • $14,759,350
  Funds lent in using Kiva
 • 17,430.0
  Vietnam Dong (VND) = $1 USD

Success!! The loan was 100% repaid

A loan of $1,150 helped Nguyen Thi raising pigs, grocery shop.
100% repaid
Repayment Term
14 months (Additional Information)
Repayment Schedule
Monthly
Pre-Disbursed:
Feb 24, 2009
Listed
Mar 12, 2009
Currency Exchange Loss:
Covered
Ended:
Apr 3, 2010