Check out some available loans that are similar to this one!
He
Ms. N. Thi He is 54 yrs old. Her husband unfortunately died early; she currently lives with her 2 children in the village of Quang Khe, the district of Quang Xuong in the town of Thanh Hoa. In 2003 she joined TYM fund and borrowed money to invest in the family business of weaving sedge mats. Presently she has the business of weaving sedge mats as well as raising pigs. These are the main sources of income for her family averaging 178 USD per month. For her next loan she wishes to borrow 475 USD to purchase additional pigs to raise, and to buy additional supplies for her mat-weaving business.
View original language description ↓
Chị Nguyễn Thị Hệ năm nay 54 tuổi. Chồng chị không may mất sớm, chị đang sống cùng hai con tại xã Quảng Khê huyện Quảng Xương tỉnh Thanh Hóa. Năm 2003 chị tham gia Quỹ tình thương và vay vốn để đầu tư cho công việc dệt chiếu của gia đình. Hiện tại gia đình chị làm công việc dệt chiếu và chăn nuôi lợn. Đây cũng là công việc đem lại nguồn thu chủ yếu cho gia đình chị với thu nhập 3.000.000đ/ tháng.Vòng vốn tới chị mong muốn được vay 8.000.000d để đầu tư mua thêm lợn về nuôi và mua thêm nguyên vật liệu phục vụ cho công việc dệt chiếu tăng thu nhập cho gia đình.

About Vietnam

 • $5,600
  Average annual income
 • 120
  View loans »
  Vietnam Loans Fundraising
 • $14,461,025
  Funds lent in using Kiva
 • 17,460.5
  Vietnam Dong (VND) = $1 USD

Success!! The loan was 100% repaid

A loan of $475 helped He mat-weaving business, raising pigs.
100% repaid
Repayment Term
14 months (Additional Information)
Repayment Schedule
Monthly
Pre-Disbursed:
Feb 16, 2009
Listed
Feb 21, 2009
Currency Exchange Loss:
Covered
Ended:
Apr 3, 2010