Check out some available loans that are similar to this one!
Dinh Thi
Mrs. Dinh Thi Q., 47 years of age, lives in Quang Xuong district, Thanh Hoa province. She has participated in the Fund since 2007. Her family has three grown-up children, two of them are employed. The main sources of income of her family are from raising ducks and farming. Her husband, apart from helping her to raise ducks, also catches fresh-water fishes. Currently, the average income of the family is VND4,000,000 per month.


In this loan cycle, she wishes to borrow VND9,000,000 to invest in poultry and to renovate the coop.

View original language description ↓
Chị Đinh Thị Quyền, năm nay 47 tuổi ở Quảng Xương, Thanh Hóa. Chị tham gia vào Qũy từ năm 2007. Gia đình chị có 3 con đều đã trưởng thành, trong đó có 2 con đã đi làm. Nguồn thu chính của gia đình chị là chăn nuôi vịt đẻ v à làm ruộng. Ngo ài th ờigian gi úp vợ chăn nuôi chồng chị còn làm thêm nghề đánh bắt cá sông. Hiện tại thu nhập bình quân của gia đình chị đạt 4.000.000 đ/ tháng . Vòng vốn tới chị mong muốn được vay 9.000.000 để đầu tư vào chăn nuôi, xây sửa chuồng trại

About Vietnam

 • $5,600
  Average annual income
 • 115
  View loans »
  Vietnam Loans Fundraising
 • $15,326,650
  Funds lent in using Kiva
 • 17,535.0
  Vietnam Dong (VND) = $1 USD

Success!! The loan was 100% repaid

A loan of $525 helped Dinh Thi to buy poultry and to renovate the coop.
100% repaid
Repayment Term
13 months (Additional Information)
Repayment Schedule
Monthly
Pre-Disbursed:
Jan 6, 2009
Listed
Feb 1, 2009
Currency Exchange Loss:
Covered
Ended:
Mar 4, 2010