Check out some available loans that are similar to this one!
Dam Thi
Mrs. Dam Thi B., 58 years old, lives in Thanh Hoa province.Her family has 3 grown-up children who can support the works in the family. The main source of income of her family is farming. She joined the Fund in 2007. With the profitable use of loans, she has money to support her children to study until graduation and employment, to renovate her house, and to improve the conditions of living.


In this loan cycle she wishes to borrow VND9,000,000 to buy poultry and to renovate the coop.

View original language description ↓
Chị Đàm Thị Bát, 58 tuổi ở Thanh Hóa. Gia đình chị có 3 con và đều đã lớn, có khả năng phụ giúp thêm cho gia đình. Nguồn thu chính của gia đình chị là từ nghề nông. Chị tham gia Quỹ từ năm 2007 và với việc sử dụng vốn có hiệu quả anh chị đã có điều kiện cho con ăn học ra trường, có việc làm, sửa sang được nhà cửa, đời sống gia đình được nâng cao. Vòng vốn tới chị mong muốn được vay 9.000.000/ tháng để đầu tư vào chăn nuôi, sửa sang chuồng trại.

About Vietnam

 • $5,600
  Average annual income
 • 91
  View loans »
  Vietnam Loans Fundraising
 • $15,310,450
  Funds lent in using Kiva
 • 17,535.0
  Vietnam Dong (VND) = $1 USD

Success!! The loan was 100% repaid

A loan of $525 helped Dam Thi buy poultry and to renovate the coop.
100% repaid
Repayment Term
14 months (Additional Information)
Repayment Schedule
Monthly
Pre-Disbursed:
Dec 23, 2008
Listed
Feb 1, 2009
Currency Exchange Loss:
Covered
Ended:
Mar 4, 2010