Check out some available loans that are similar to this one!
Hoang Thi
Mrs. Hoang Thi X. is 32 years old. She has participated in TYM Fund since 2002. Currently the major sources of income of Mrs. X.'s family are from raising livestock and farming. Her husband is a barber, so her family has an extra stable source of money. With a monthly income of VND3,500,000, Mrs. X. family has resources to improve their lives and pay for the children's study. In this loan cycle, Mrs. X. requests a loan of VND17,000,000 to renovate the barns and buy food for livestock.
View original language description ↓
Chị Hoàng Thị Xuân 32 tuổi, chị thma gia Quỹ tình thương từ năm 2002. Hiện tại công việc đem lại nguồn thu nhập chủ yếu cho gia đình chị Xuân là từ chăn nuôi và trồng trọt. Ngoài ra chồng chị là thợ cắt tóc nên hàng tháng gia đình chị đều có thêm khoản thu nhập ổn định. Với mức thu nhập 3.500.000đ/ tháng gia đình chị Xuân đang ngày càng có thêm điều kiện để cải thiện cuộc sống và đầu tư cho các con ăn học
Với mức vốn 17.000.000đ xin vay trong vòng vốn tới chị Xuân dự định sẽ sử dụng để đầu tư sửa sang chuồng trại và thức ăn phục vụ cho chăn nuôi

About Vietnam

 • $5,600
  Average annual income
 • 92
  View loans »
  Vietnam Loans Fundraising
 • $15,310,450
  Funds lent in using Kiva
 • 17,048.5
  Vietnam Dong (VND) = $1 USD

Success!! The loan was 100% repaid

A loan of $1,000 helped Hoang Thi renovate the barns and buy food for livestock.
100% repaid
Repayment Term
13 months (Additional Information)
Repayment Schedule
Monthly
Pre-Disbursed:
Dec 10, 2008
Listed
Jan 1, 2009
Currency Exchange Loss:
Covered
Ended:
Jan 22, 2010