Check out other loans that are currently fundraising!
Hoa
Ms. D. Thi Hoa is 44 years old. Her family has 5 children, and 3 are grown. She has been a member of TYM fund since 1996. For the 12 years that she has been with the fund, she always complied with all stipulations, using the loans effectively and repaid the loans on time. In addition to raising farm animals, her family also has additional income from her husband as a security guard, and thus their standard of living has gradually improved. For the next loan, she wishes to borrow 600 USD to purchase additional cows to raise.
View original language description ↓
Chị Dương Thị Hoa năm nay 44 tuổi, gia đình chị có 5 nguời con trong đó có 3 con đã trưởng thành. Chị tham gia Quỹ tình thương từ năm 1996. Trong suốt 12 năm tham gia Quỹ tình thương chị Hoa luôn chấp hành tốt các quy định của Quỹ sử dụng vốn hiệu quả và hoàn trả vốn đúng hạn,. Hiện tại hàng tháng ngoài thu nhập từ chăn nuôi gia đình chị còn có thêm khoản thu nhập ổn định từ lương làm bảo vệ của chồng nên cuộc sống gia đình chị đang ngày càng được cải thiện hơn. Vòng vốn tới chị Hoa mong muốn được vay 10.000.000đ để đầu tư vốn mua thêm bò về nuôi.

About Vietnam

 • $5,600
  Average annual income
 • 121
  View loans »
  Vietnam Loans Fundraising
 • $15,355,275
  Funds lent in using Kiva
 • 17,048.5
  Vietnam Dong (VND) = $1 USD

Success!! The loan was 100% repaid

A loan of $600 helped Hoa purchase additional cows to raise.
100% repaid
Repayment Term
13 months (Additional Information)
Repayment Schedule
Monthly
Pre-Disbursed:
Dec 11, 2008
Listed
Dec 19, 2008
Currency Exchange Loss:
Covered
Ended:
Mar 4, 2010