Check out some available loans that are similar to this one!
Tran Thi
Mrs. T. Thi Tran, 41 years old, has been participating in the Fund since 1999. With the 500,000 VND that she borrowed in the first round of funding, she invested in raising livestock. After 3 months, the livestock business had brought her an income in the amount of 1,000,000 VND. Besides livestock, Mrs. Tran also works as labor for hire with an income of 2,000,000 VND/month. In this round of funding she would like to borrow 12,000,000 VND to invest in buying a cow and a sheep to raise.
View original language description ↓
Chị Trần Thị Trúc năm nay 41 tuổi . Chị Tham gia vào Quỹ tình thương từ năm 1999n Với 500.000đ được vay ở vòng vốn đầu chị sử dụng để dầu tư cho chăn nuôi, sau 3 tháng công việc chăn nuôi đã đem lại cho chị thu nhập 1.000.000đ. Hiện tại ngoài chăn nuôi chị Trúc còn đi làm thuê hàng tháng cho thu nhập 2.000.000đ/ tháng. Vòng vốn tới chị mong muốn được vay 12.000.000đ để đầu tư mua thêm một con bò và 1 con bê về nuôi.n

About Vietnam

 • $5,600
  Average annual income
 • 84
  View loans »
  Vietnam Loans Fundraising
 • $15,298,600
  Funds lent in using Kiva
 • 16,932.0
  Vietnam Dong (VND) = $1 USD

Success!! The loan was 100% repaid

A loan of $725 helped Tran Thi buy a cow, sheep.
100% repaid
Repayment Term
13 months (Additional Information)
Repayment Schedule
Monthly
Pre-Disbursed:
Oct 7, 2008
Listed
Nov 14, 2008
Currency Exchange Loss:
Covered
Ended:
Nov 1, 2009