Check out some available loans that are similar to this one!
Nguyen Thi
Mrs. Nguyen Thi V., aged 32, became a member of TYM Fund in 1999. Her family’s main source of income is from farming. But besides farming, they also pack bricks to sell. In the first round of loan, Mrs. V. asked for only 1.000.000 VND to buy and sell sands. But after that, Mrs. V. used the loans to buy and sell bricks. As the demand for building materials is enormous these days, Mrs. V.’s business has been very profitable. They make about 4.000.000 VND per month. In the next round of loan, Mrs. V. would like to borrow 10.000.000 VND ($625) to purchase materials to make bricks. Her family’s monthly income is 6.000.000 VND.
Chị Nguyễn Thị Văn 32 tuổi, nghề nghiệp chính của gia đình chị là làm ruộng, ngoài ra gia đình chị còn làm nghề phụ đóng gạch táp lô bán. Chị tham gia Quỹ năm 1999 vòng vốn vay ban đầu chị vay 1.000.000đ chị đã đầu tư vào kinh doanh bán cát. Các vòng vốn sau được vay vốn lớn chị chuyển sang bán gạch táp lô. Với tình hình phát triển của xã hội nhu cầu về xây dựng của người dân đang cao nên công việc của gia đình chị rất phát triển. Mỗi tháng gia đình chị thu nhập được 4.000.000 đồng. Ngoài công việc kinh doanh gạch táp lô gia đình chị vẫn đầu tư vôn vào chăn nuôi lợn. Vòng vốn này gia đình chị xin vay 10.000.000đ đầu tư mua vật liệu để làm gạch táp lô.
Thu nhập bình quân. 6.000.000đ/ tháng.

About Vietnam

 • $5,600
  Average annual income
 • 71
  View loans »
  Vietnam Loans Fundraising
 • $15,287,075
  Funds lent in using Kiva
 • 16,595.0
  Vietnam Dong (VND) = $1 USD

Success!! The loan was 100% repaid

A loan of $625 helped Nguyen Thi services.
100% repaid
Repayment Term
14 months (Additional Information)
Repayment Schedule
Monthly
Disbursed:
Sep 21, 2008
Listed
Sep 7, 2008
Currency Exchange Loss:
Covered
Ended:
Nov 1, 2009