Check out some available loans that are similar to this one!
Tran Thi
View original language description ↓
Mrs. C. Thi Tran has been participating in the Fund since 1999, like many others in a region where the main source of income is farming. She works as a tailor making gloves. When first joining the Fund, she borrowed money to buy a sewing machine and fabric to make gloves. She does not need to spend time marketing and selling her products because a company has placed orders for her gloves. In the years since she has been participating in the Fund and investing in buying fabric, her family’s finances have improved gradually, but markedly. The money that she is able to save goes to buying essentials for her family and to send her two children to school. In this round of funding she is requesting 9,000,000 VND to continue investing in buying fabric to make gloves. The family’s average income is 4,000,000 VND per month.

Translated from Vietnamese by Chi Nguyen, Kiva volunteer.


Chị Trần Thị Chiêu tham gia quỹ từ năm 1999, cũng giống như bao thành viên khác tại địa phương nguồn thu nhập chính là làm ruộng, chị sống tại làng nghề may gang tay . Khi tham gia vào Quỹ chị đã vay vốn đầu tư vốn mua máy khâu và vải để may. Các sản phẩm của chị làm ra đều không phải mất thời gian đi bán vì các công ty đã đến đặt hàng. Qua các năm tham gia vay vốn chị đầu tư vào mua vải may gang tay kinh tế gia đình chị đã dần dần nâng lên rõ rệt. Số tiền tích lũy được chị đã đầu tư mua sắm trang thiết bị trong gia đình và đầu tư cho 2 con chị đi học. Vòng vốn này gia đình chị xin vay 9.000.000đ tiếp tục đầu tư vào mua vải để may gang tay.
Thu nhập bình quân. 4.000.000đ/ tháng

About Vietnam

 • $5,600
  Average annual income
 • 87
  View loans »
  Vietnam Loans Fundraising
 • $14,828,875
  Funds lent in using Kiva
 • 16,625.5
  Vietnam Dong (VND) = $1 USD

Success!! The loan was 100% repaid

A loan of $550 helped Tran Thi buying fabric to make gloves.
100% repaid
Repayment Term
14 months (Additional Information)
Repayment Schedule
Monthly
Disbursed:
Sep 15, 2008
Listed
Sep 1, 2008
Currency Exchange Loss:
Covered
Ended:
Nov 1, 2009