Check out some available loans that are similar to this one!
Thi Ly
View original language description ↓
Mrs. Ly, 51 years old, has 3 grown-up children. Before joining the TYM Fund, her family's income came mainly from farming, livestock and her husband's income as a hired worker. After joining the Fund, she had more capital to invest in buying and selling poultry. Her first loan of 1,000,000VND (about 66USD) was used to purchase poultry from various poultry farms and resell them in wet market and kiosks. This business has brought about a substantial source of income for her family. Currently, her husband and children also help her in this business. Everyday, her husband and children buy poultry and resell them to various restaurants, while she sells them in the market. With the experiences obtained in 8 years, she is able to improve her family's economy, and her family's monthly income is now 4,000,000VND (266USD). This time, she would like to borrow 925USD to expand her business.

Translated from Vietnamese by Pham Yen Thanh, Kiva Volunteer.


Chị Lý năm nay 51 tuổi,gia đình chị có 3 con đã trưởng thành.Trước khi tham gia vào Quỹ tình thương thu nhập của gia đình chị chủ yếu dựa vào chăn nuôi, trồng trọt và tiền đi làm thuê của chồng chị . Sau khi tham gia vào Quỹ tình thương, có thêm vốn chị đã đầu tư vào buôn bán gà vịt. Với số vốn 1.000.000đ được vay ở vòng 1 chị đã sử dụng để đi mua gia cầm từ các trang trại về bán lẻ tại chợ và các đại lý. Công việc kinh doanh thuận lợi đã đem về thu nhập đáng kể cho gia đình. Hiện nay hai vợ chồng chị cùng các con đều tham gia buôn bán gà, vịt. Hàng ngày chồng chị và các con đi lấy hàng về bán lại cho các cửa hàng ăn, đại lý còn chị bán lẻ tại chợ. Với những kinh nghiệm kinh doanh đã được tích luỹ trong 8 năm thu nhập của gia đình chị ngày càng tăng lên, hiện nay tổng thu nhập của gia đình chị đạt 4.000.000đ/tháng. Vòng vốn tới gia đình chị mong muốn dược vay 15.000.000đ để đầu tư mở rộng mô hình kinh doanh, buôn bán.

About Vietnam

 • $5,600
  Average annual income
 • 86
  View loans »
  Vietnam Loans Fundraising
 • $14,417,700
  Funds lent in using Kiva
 • 16,435.0
  Vietnam Dong (VND) = $1 USD

Success!! The loan was 100% repaid

A loan of $925 helped Thi Ly selling poultry.
100% repaid
Repayment Term
14 months (Additional Information)
Repayment Schedule
Monthly
Disbursed:
Sep 15, 2008
Listed
Sep 1, 2008
Currency Exchange Loss:
Covered
Ended:
Nov 1, 2009