Check out some available loans that are similar to this one!
Thi Yen
View original language description ↓
Just like many other families in Phu Minh village, Mrs. K. Thi Yen's family relied mainly on farming and raising a small number of livestock to earn a living, because she did not have enough capital and her children were still small. In 1994, the TYM Fund expanded to Phu Minh village and she became one of the members. Her first loan was 300.000VND (about 20USD) to purchase 3 pigs to breed, which yielded a small profit. Over the years, she continued to borrow to expand the pig sty and purchase more chickens, pigs and geese to breed and sell to other villagers. She also reared pigs to sell to butchers. Every year, her annual income from raising livestock and poultry was about 40,000,000VND (about 2667USD). Currently, she has 200 pigs and hundreds of chickens, geese and ducks. Her family's economy has improved tremendously thanks to the loans through the TYM Fund. Her family has become the model of raising livestock in Phu Minh village. Mrs Yen hopes that the TYM Fund will continue to reach out and provide help for the poor who do not have enough capital to improve their quality of life. This time, she would like to borrow 19,000,000VND (1,150USD) to invest in raising livestock and poultry. Her family's average monthly income is 7,000,000VND (about 466USD).

Translated from Vietnamese by Pham Yen Thanh, Kiva Volunteer.


Cũng như bao gia đình nông dân khác trong xã Phú Minh, gia đình chị Khổng Thị Yến chủ yếu làm ruộng và chăn nuôi nhỏ lẻ, bởi chị không có vốn đầu tư chăn nuôi và khi đó các con vẫn nhỏ. Năm 1994 Quỹ bắt đầu triển khai ở xã Phú Minh và chị là những thành viên tham gia đầu tiên của xã, vòng vốn đầu tiên chị vay 300.000 đồng mua 3 con lợn về chăn nuôi và năm đó cũng đã cho thu nhập ít nhiều. Qua các năm chị vẫn tiếp tục vay vốn của quỹ để mở rộng chuồng trại và mua lợn, gà , ngan giống về chăn nuôivà bán con giống cho người dân trong vùng, đồng thời chị còn nuôi lợn thịt. Mỗi năm thu nhập từ chăn nuôi lợn , gà , ngan cũng được khoảng 40.000.000 đồng.
Hiện tại trang trại chăn nuôi của chị có khoảng 200 con lợn thịt và hàng trăm con gà, ngan, vịt, kinh tế gia đình chị có được như ngày hôm nay là nhờ đồng vốn của Quỹ và đi lên từ chăn nuôi lợn, gà ...gia đình chị là một điển hình về chăn nuôi phát triển kinh tế của xã Phú Minh. Chị mong muốn Qũy sẽ phát triển không ngừng và luôn giúp đỡ những người nghèo khó có vốn để phát triển kinh tế như gia đình chị.Vòng vốn nay gia đình chị xin vay 19.000.000đ đầu tư vào chăn nuôi.
Thu nhập bình quân 7.000.000đ/ tháng.

About Vietnam

 • $5,600
  Average annual income
 • 135
  View loans »
  Vietnam Loans Fundraising
 • $15,355,275
  Funds lent in using Kiva
 • 16,685.0
  Vietnam Dong (VND) = $1 USD

Success!! The loan was 100% repaid

A loan of $1,150 helped Thi Yen raising livestock and poultry.
100% repaid
Repayment Term
14 months (Additional Information)
Repayment Schedule
Monthly
Disbursed:
Sep 12, 2008
Listed
Aug 10, 2008
Currency Exchange Loss:
Covered
Ended:
Nov 1, 2009