Check out some available loans that are similar to this one!
Ky Thi
View original language description ↓
Mrs. Ky Thi N. is a 47 year old woman. She has been participating in TYM program since 2002. She invested the first loan of 500,000 Vietnamese Dong to invest in a live-stock project, whose benefit was 200,000 Vietnamese Dong. With the next loans, she continued to invest in live-stock and, besides, started rice-milling. Every day, she buys paddy rice and mills it to sell. This business, to her family, is relatively financially beneficial. At the moment, her husband and children are in charged of farming, while she spends more time on rice-milling. Besides income from those sources, they also receive her husband’s monthly pension; therefore, her family’ financial situation is relatively good in the local area. She plans to borrow the next loan of 18,000,000 Vietnamese Dong to buy more inventory paddy rice. The family’s income is 3,000,000 Vietnamese Dong.


Translated from Vietnamese by Duc Tran, Kiva Volunteer.

Chị Nguyễn Thị Kỳ năm nay 47 tuổi. Chị Kỳ bắt đầu tham gia vào Quỹ tình thương từ năm 2002. Vòng vốn đầu tiên chị vay 500.000đ và sử dụng để chăn nuôi. Kết thúc dự án chị thu được 200.000đ tiền lãi. Các vòng vốn tiếp theo chị vay vốn để tiếp tục đầu tư vào chăn nuôi và làm thêm nghề hàng sáo. Hàng ngày chị đi mua thóc về sau đó say thành gạo để bán. Công việc này cũng đem lại hiệu quả kinh tế cao cho gia đình. Hiện nay chồng và các con của chị đảm nhiệm công việc chăn nuôi còn chị đầu tư thời gian và vốn vào nghề hàng sáo để tăng thu nhập cho gia đình. Ngoài thu nhập từ chăn nuôi và buôn bán hàng tháng chồng chị còn có thêm nguồn thu ổn định từ lương hưu vì thế gia đình chị là một trong những hộ có kinh tế khá tại địa phương. Vòng vốn tới chị xin vay 18.000.000đ để đầu tư mua thóc về dự trữ và sát gạọ bán dần.


Thu nhập 3.000.000đ/ tháng.

About Vietnam

 • $5,600
  Average annual income
 • 84
  View loans »
  Vietnam Loans Fundraising
 • $14,762,575
  Funds lent in using Kiva
 • 16,835.0
  Vietnam Dong (VND) = $1 USD

Success!! The loan was 100% repaid

A loan of $1,075 helped Ky Thi rice-milling.
100% repaid
Repayment Term
14 months (Additional Information)
Repayment Schedule
Monthly
Disbursed:
Sep 2, 2008
Listed
Aug 6, 2008
Currency Exchange Loss:
Covered
Ended:
Nov 1, 2009