Check out some available loans that are similar to this one!
Van
View original language description ↓
Mrs. V. Thi Van is 56 years old. She has 2 children who are grown and already employed. She and her husband are both retired military personnel with retirement pension of 120USD/month. After retiring, in order to supplement their income, she sells fertilizer for a private company in Nam Dan. With the business being stable, her income is 60 USD/month. At the beginning of 2008 when TYM fund started business in her town, she discussed with her family to join the fund to borrow money to improve their economic condition. She hopes to be able to borrow 300USD, combined with her family's savings, to open a shop selling fertilizer. They would bring in average income of 180.00 USD/month.

Translated from Vietnamese bu Thu Ostrander, Kiva Volunteer.Chị Võ Thị Vân 56 tuổi. Gia đình chị hiện có hai con đều đã trưởng thành và đã đi làm. Hai vợ chồng chị đều là cán bộ hưu trí thu nhập 2.000.000đ/ tháng. Sau khi về hưu, để tăng thêm thu nhập cho gia đình chị đã xin bán lân đạm cho công ty cổ phần vật tư huyện Nam Đàn. Công việc ổn định cho thu nhập 1.000.000đ/ tháng. Đầu năm 2008 khi Quỹ tình thương về hoạt động tại địa bàn huyện Nam đàn tỉnh Nghệ An chị đã bàn với gia đình tham gia Quỹ để vay vốn đầu tư phát triển kinh tế. Vòng vốn này chị mong muốn được vay 5.000.000đ kết hợp với nguồn vốn của gia đình để mở cửa hàng kinh doanh phân đạm
Thu nhập bình quân 3.000.000đ/ tháng.

About Vietnam

 • $5,600
  Average annual income
 • 82
  View loans »
  Vietnam Loans Fundraising
 • $14,427,750
  Funds lent in using Kiva
 • 16,706.5
  Vietnam Dong (VND) = $1 USD

Success!! The loan was 100% repaid

A loan of $300 helped Van business.
100% repaid
Repayment Term
14 months (Additional Information)
Repayment Schedule
Monthly
Disbursed:
Aug 18, 2008
Listed
Aug 3, 2008
Currency Exchange Loss:
Covered
Ended:
Oct 2, 2009