Check out some available loans that are similar to this one!
Huyen Thi
View original language description ↓
Mrs. Huyen is a 48 year old woman. As a partner of TYM since 1997, she has been using the loans efficiently. When she first participated in the program, a proportion of the loan was used to invest in a family-based live-stock farm; while her husband used the rest of the loan to buy scrap-iron in adjacent areas and then resell it to manufactures. Thanks to their good entrepreneurship and diligence, the family’s financial situation has improved. At the moment, her 2 children have grown up. She plans to use the next loan of 15,000,000 Vietnamese Dong to renovate pig stalls and buy more pigs. The family’s frequent income is about 3,500,000 Vietnamese Dong a month.


Translated from Vietnamese by Duc Tran, Kiva Volunteer.


Chị Huyền năm nay 48 tuổi. Là thành viên của Quỹ tình thương từ năm 1997 đến nay qua nhiều vòng vốn chị đều là người sử dụng vốn rất hiệu quả. Khi bắt đầu tham gia vào Quỹ chị vay vốn để đầu tư vào chăn nuôi tại gia đình, chồng chị sử dụng vốn để đi thu mua phế liệu về bán cho các đại lý. Nhờ biết cách làm ăn và chăm chỉ kinh tế của gia đình chị đã ngày càng được tăng lên. Hiện nay gia đình chị có 2 con đã khôn lớn. Vòng vốn tới chị mong muốn được vay 15 triệu đồng đầu tư sửa sang chuồng trại mua thêm lợn về chăn nuôi.
Thu nhập bình quân 3.500.000đ/ tháng

About Vietnam

 • $5,600
  Average annual income
 • 118
  View loans »
  Vietnam Loans Fundraising
 • $15,326,650
  Funds lent in using Kiva
 • 16,845.0
  Vietnam Dong (VND) = $1 USD

Success!! The loan was 100% repaid

A loan of $900 helped Huyen Thi invest in live-stock farm.
100% repaid
Repayment Term
14 months (Additional Information)
Repayment Schedule
Monthly
Disbursed:
Sep 11, 2008
Listed
Aug 3, 2008
Currency Exchange Loss:
Covered
Ended:
Nov 1, 2009