Check out some available loans that are similar to this one!
Nguyen Thi
View original language description ↓
Mrs. L. Thi Nguyen, 58 years old, joined the Fund in 2001. Her family’s situation is very unfortunate; her husband passed away, leaving her to raise their one child by herself. The child is now grown and live at home with Mrs. Nguyen. When she first joined the Fund, the family invested in livestock. In every round of funding the family used the money successfully and brought in a large income. Currently she is investing the funding in general store run out of her home, and it is truly a business venture that brings strong results with high incomes. In her town, there are very few people running general stores, so the majority of the townspeople buy goods from her family’s store. Although her family situation was in a very desperate state, thanks to her perseverance the family’s finances are now very much improved. In this round of funding she is requesting 18,000,000 VND to continue investing in the general store. Their average income is 5,000,000 VND per month.

Translated from Vietnamese by Chi Nguyen, Kiva volunteer.


Chị Nguyễn Thị Liên 58 tuổi, tham gia Quỹ năm 2001 hoàn cảnh gia đình chị vất vả, chồng mất sớm một mình chị vất vả nuôi 1 con hiện nay con chị đã trưởng thành và chị đang sống cùng con, khi tham gia vào Quỹ chị vay vốn cũng đầu tư vào chăn nuôi, qua các vòng vốn gia đình chị đều sử dụng có hiệu quả và cho thu nhập cao. Hiện nay chị đã đầu tư vốn vào kinh doanh cửa hàng tạp hóa tại gia đình, đây chính là mô hình kinh doanh đem lại hiệu quả kinh tế cao, tại địa phương chị có rất ít người kinh doanh hàng tạp hóa vì vậy chủ yếu người dân tại địa phương đều mua hàng của gia đình chị. Măc dù hoàn cảnh vất vả như vậy nhưng với sự cố gắng của bản thân đến nay kinh tế gia đình chị đã khá hơn rât nhiều. Vòng vốn này gia đình chị xin vay 18.000.000đ tiếp tục đầu tư vào cửa hàng tạp hóa.
Thu nhập bình quân. 5.000.000đ/ tháng.

About Vietnam

 • $5,600
  Average annual income
 • 115
  View loans »
  Vietnam Loans Fundraising
 • $15,326,650
  Funds lent in using Kiva
 • 17,075.0
  Vietnam Dong (VND) = $1 USD

Success!! The loan was 100% repaid

A loan of $1,075 helped Nguyen Thi invest in grocery, general goods.
100% repaid
Repayment Term
14 months (Additional Information)
Repayment Schedule
Monthly
Disbursed:
Jul 30, 2008
Listed
Jul 16, 2008
Currency Exchange Loss:
Covered
Ended:
Aug 15, 2009