Check out some available loans that are similar to this one!
Vu Thi
View original language description ↓
Mrs. Vu Thi H., 47 years old, joined the TYM Fund since 2005. Her family lives near the river; therefore, it is very convenient for her to invest in river transportation. Her family owns a shop for building materials. Because the materials usually arrive by boats which anchor near her house, she decides to buy boats to carry her materials. She earns 20-30 USD/day. She also helps 10 other local people in finding jobs with a wage of 100 USD/month. She has 3 children who are still going to school. This time, she wants to borrow 800 USD to buy fuel for her boats. Her average income is 625 USD/month.

Translated from Vietnamese by Duy Hua, Kiva volunteer.Chị Vũ Thị Hiệp 47 tuổi, tham gia Quỹ Tình Thưong năm 2005, gia đình chị sống gần bờ sông rất thuận lợi cho việc đầu tư kinh doanh bến bãi và vận tải đường thủy. Hiện nay gia đình chị có bãi kinh doanh vât liệu xây dựng phục vụ nhu cầu của nhân dân trong khu vực, việc vận chuyển vật liệu về tập kết tại bến thường xuyên vì vậy gia đình chị đã đầu tư mua thuyền chuyên vận chuyển vât liệu, với việc kinh doanh đó gia đình chị thu nhập đều đặn hàng ngày 300.000đ đến 400.000đ, gia đình chị cũng tạo công ăn việc làm cho 10 lao động là người địa phương với thu nhập bình quân 1.500.000đ/ tháng, chị có 3 con hiện đang trong độ tuổi ăn học.Vòng vốn này gia đình chị xin vay 13.000.000đ mua nhiên liệu chạy thuyền.
Thu nhập bình quân. 10.000.000đ/ tháng.

About Vietnam

 • $5,600
  Average annual income
 • 129
  View loans »
  Vietnam Loans Fundraising
 • $15,326,650
  Funds lent in using Kiva
 • 16,255.0
  Vietnam Dong (VND) = $1 USD

Success!! The loan was 100% repaid

A loan of $800 helped Vu Thi buy fuel for boats that carry building material.
100% repaid
Repayment Term
14 months (Additional Information)
Repayment Schedule
Monthly
Disbursed:
Jul 20, 2008
Listed
Jul 5, 2008
Currency Exchange Loss:
Covered
Ended:
Aug 15, 2009