Check out other loans that are currently fundraising!
Tran Thi
View original language description ↓
Mrs. P. Thi Tran, 50 years old, joined the Fund in 2004. She saw that joining the Fund means that her family would have the chance to grow financially. In every round of funding, she put the loan towards the livestock business. Although the family’s livestock venture is not very big, it still brings them a steady annual income. Besides raising livestock, in her free time Mrs. Tran weaves baskets to sell for extra money. She has four children, one of which is grown and has established his own family and three who live at home. All her children have jobs and stable incomes; with these multiple incomes the family’s ability to repay the loans is very good. In this round of funding she and the family is requesting 6,000,000 VND to invest in raising pigs. Their average income is 4,000,000 VND per month.

Translated from Vietnamese by Chi Nguyen, Kiva volunteer.


Chị Trần Thị Phúc 50 tuổi, tham gia vào Quỹ năm 2004, chị thấy rằng tham gia vào Quỹ là gia đình chị có cơ hội phát triển kinh tế, các vòng vốn chị đều sử dụng vào mục đích chăn nuôi, việc chăn nuôi của gia đình chị tuy không lớn nhưng cũng đem lại thu nhập hàng năm cho gia đình, ngoài việc chăn nuôi những lúc nhàn dỗi chị làm thêm nghề đan thúng cho thu nhập thêm. Chị có 4 người con, 1 con đã xây dựng gia đình, 3 con hiện đang sống cùng gia đình các con chị đều có công ăn việc làm thu nhập ổn định, với nhiều nguồn thu nhâp nên việc hoàn trả của gia đình chị rât tốt. Vòng vốn này gia đình chị xin vay 6.000.000đ đầu tư vào chăn nuôi lợn.
Thu nhập bình quân. 4.000.000đ/ tháng.

About Vietnam

 • $5,600
  Average annual income
 • 186
  View loans »
  Vietnam Loans Fundraising
 • $14,164,800
  Funds lent in using Kiva
 • 16,255.0
  Vietnam Dong (VND) = $1 USD

Success!! The loan was 100% repaid

A loan of $375 helped Tran Thi invest in raising pigs.
100% repaid
Repayment Term
26 months (Additional Information)
Repayment Schedule
Monthly
Disbursed:
Jul 22, 2008
Listed
Jul 6, 2008
Currency Exchange Loss:
Covered
Ended:
Oct 16, 2010