Check out some available loans that are similar to this one!
Nguyen Thi
View original language description ↓
Mrs. Nguyen Thi N., 50 years old, joined the TYM Fund since 2001. At first, she used 50 USD borrowed in breeding pigs. After 7 years of membership, she already invested 2200 USD in this breeding project. Currently, she is having 50 pigs. Her family economy improves and she is able to furnish her house better. She has 3 children and all of them are living separately. This time, she wants to borrow 925 USD to invest more in her pig-breeding project. Her average income is 220 USD/month.

Translated from Vietnamese by Duy Hua, Kiva volunteer.Chị Nguyễn Thị N. 50 tuổi, tham gia Quỹ năm 2001 số vốn vay lần đầu đầu tiên của chị là 500.000đ. chị sử dụng để đầu tư cho chăn nuôi lợn. Qua 7 năm tham gia Quỹ TYM chị đã vay vốn 35 triệu số vốn này đều được chị đầu tư vào chăn nuôi, việc chăn nuôi của gia đình chị rất quy mô, hiện tại trong chuồng nhà chị có 50 con lợn đang chờ xuất chuồng. Từ việc chăn nuôi đó kinh tế gia đình chị ngày càng phát triển và mua sắm được một số trang thiết bị như tủ, bàn ghế và một số vật dụng khác. Chị có 3 người con và đã trưởng thành ra ở riêng. Vòng vốn này gia đình chị xin vay 15.000.000đ đầu tư vào chăn nuôi lợn thịt.
Thu nhập bình quân 3.500.000đ/ tháng

About Vietnam

 • $5,600
  Average annual income
 • 130
  View loans »
  Vietnam Loans Fundraising
 • $15,326,650
  Funds lent in using Kiva
 • 16,610.0
  Vietnam Dong (VND) = $1 USD

Success!! The loan was 100% repaid

A loan of $925 helped Nguyen Thi breed pigs.
100% repaid
Repayment Term
14 months (Additional Information)
Repayment Schedule
Monthly
Disbursed:
Jul 12, 2008
Listed
Jun 24, 2008
Currency Exchange Loss:
Covered
Ended:
Aug 15, 2009