Check out some available loans that are similar to this one!
Nguyen Thi
View original language description ↓
Mrs. Nguyễn Thị Hồng, 43 years old, joined the fund in 1996. Her family put their first loans towards the difficult and dingy business of brick making. After many years in the business, her family was able to reduce their hardships, although the income from the brick-making business was not much compared to a number of other more strenuous professions.

After careful consideration, Mrs. Nguyễn and her husband decided to completely changed their family business. They established a breakfast shop. Their sales skills, care and cleanliness attract a lot of customers to their shop which provides a steady source of income. Mrs. Nguyễn and her husband have two children – one attends school and the other is employed with an income of 1,500,000 VND a month.

They want to raise 15,000,000 VND to invest in their breakfast shop business. Their average monthly income is 3,500,000 VND.

Translated from Vietnamese by Catherine Tran, Kiva Volunteer.

Chị Nguyễn Thị Hồng 43 Tuổi, Tham gia vào Quỹ năm 1996, qua các vòng vốn ban đầu gia đình chị đều đầu tư vào dự án thủ công nghề gốm, làm gạch, với việc vay vốn đầu tư vào nghề này sau nhiều năm gia đình chị cũng đã bớt đi những khó khăn, tuy nhiên việc thu nhâp từ nghề này lại không được cao so với một số nghề khác mà lại vất vả hơn, sau khi tính toán kỹ anh và chị đã mạnh giạn chuyển hướng kinh doanh sang bán hàng ăn sáng, với cái duyên bán hàng của anh chị cùng với sự cận thận, sạch sẽ nên khách hàng đến quán chị ăn rât đông nguồn thu nhâp cao hơn và đều đặn hàng ngày, anh chị có 2 con, 1 con đang đi học, 1 con đi làm công nhân thu nhâp 1.500.000đ/ tháng.

Vòng vốn này gia đình chị xin vay 15.000.000đ. đầu tư thêm vốn vào bán hàng ăn sáng. Thu nhập bình quân gia đình: 3.500.000đ/ tháng.

About Vietnam

 • $5,600
  Average annual income
 • 117
  View loans »
  Vietnam Loans Fundraising
 • $15,326,650
  Funds lent in using Kiva
 • 16,610.0
  Vietnam Dong (VND) = $1 USD

Success!! The loan was 100% repaid

A loan of $925 helped Nguyen Thi business.
100% repaid
Repayment Term
14 months (Additional Information)
Repayment Schedule
Monthly
Disbursed:
Jul 11, 2008
Listed
Jun 27, 2008
Currency Exchange Loss:
Covered
Ended:
Aug 15, 2009