Check out some available loans that are similar to this one!
Nguyen Thi
View original language description ↓
Mrs. Nguyen Thi V., 41 years old, live primarily based on farming. After borrowed 100 USD to invest into breeding cattle and gain success, she borrowed more and more each time around. Now, the total loan she had borrowed from TYM is closed to 3000 USD. Most of these loans have been used on breeding cattle and buying fertilizers. With good calculation and strong work ethic, her family has been able to gain huge success. She has been able to buy furniture for the house and afford her children to go to school. With monthly income of 250 USD, Mrs. V. just made a request for a loan of 950 USD to help invest more into her project.

Translated from Vietnamese by Anh Hoai Nguyen, Kiva Volunteer.Gia đình chị Nguyễn Thị Vân, 41 tuổi, là một gia đình thuần nông. Chồng chị ngoài việc đồng áng luôn giúp vợ trong mọi công việc. Sau khi vay mức vốn 100USD đầu tư vào chăn nuôi mang lại lợi nhuận chị Vân tiếp tục vay những mức vốn cao hơn. Cho đến nay tổng số tiền chị vay từ Tym lên đến 3000USD. Số vốn này được dùng cho việc mua con giống hoặc phân bón. Nhờ khéo tính toán và chăm chỉ, kinh tế gia đình rất phát triển. Chị Vân đã mua sắm thêm được nhiều vật dụng có giá trị trong gia đình và cho các con ăn học tử tế. Với thu nhập bình quân hàng tháng 250USD, chị Vân vừa làm đơn xin vay 950USD để đầu tư cho dự án.

About Vietnam

 • $5,600
  Average annual income
 • 111
  View loans »
  Vietnam Loans Fundraising
 • $15,326,650
  Funds lent in using Kiva
 • 16,170.0
  Vietnam Dong (VND) = $1 USD

Success!! The loan was 100% repaid

A loan of $950 helped Nguyen Thi buy pigs and fertilizer.
100% repaid
Repayment Term
14 months (Additional Information)
Repayment Schedule
Monthly
Disbursed:
Jun 12, 2008
Listed
May 28, 2008
Currency Exchange Loss:
Covered
Ended:
Jul 15, 2009