Check out some available loans that are similar to this one!
Trinh Thi
View original language description ↓
Mrs Trịnh Thị D. is 49, she lives in Quảng Xương, Thanh Hóa with her husband and their children. 2 of their 3 children are attending university in the city, this is such a great accomplishment for her and her husband Mrs D. makes sedge mats for a living. She joined TYM to obtain capital to invest in this business. It is suitable for making the weekly payment. Whenever she needs help, her husband is there for her. With the extra revenue for selling the mats it helps her family financially, providing their children with better condition to continue their higher education. This time she requests a loan of 400 USD to buy sedge.

Translated from Vietnamese by Khang Ho-Si, Kiva volunteer.Chị Trịnh Thị D., 49 tuổi, sống cùng chồng và 3 con tại Quảng Xương, Thanh Hóa. 2 trong số 3 người con của chị D. đang theo học đại học, cao đẳng trên thành phố. Với người dân làm nông nghiệp việc nuôi con cái ăn học đến nơi đến chốn không phải dễ. Tham gia Quỹ Tình thương, chị D. chọn vay mức vốn phù hợp để phát triển nghề phụ làm chiếu. Công việc này rất phù hợp với việc trả tiền tuần. Mỗi khi có khó khăn, chồng chị, một công nhân nghỉ hưu lại hỗ trợ thêm cho vợ. Có thêm thu nhập kinh tế gia đình được củng cố, các con chị D. có điều kiện ăn học đầy đủ hơn. Vòng vốn này chị xin vay 400USD mua lác, đay dệt chiếu.

About Vietnam

 • $5,600
  Average annual income
 • 129
  View loans »
  Vietnam Loans Fundraising
 • $15,326,650
  Funds lent in using Kiva
 • 15,801.0
  Vietnam Dong (VND) = $1 USD

Success!! The loan was 100% repaid

A loan of $400 helped Trinh Thi buy sedge to make sedge mat.
100% repaid
Repayment Term
14 months (Additional Information)
Repayment Schedule
Monthly
Disbursed:
Apr 3, 2008
Listed
Mar 20, 2008
Currency Exchange Loss:
Covered
Ended:
May 15, 2009