Check out some available loans that are similar to this one!
Nguyen Thi
View original language description ↓
Mrs Nguyễn Thị S. is 38. She lives in ý Yên, Nam Định. Her family is composed of 4 members: her husband & her 2 children who are 11 and 9. For the last few years, there have been a lot of new construction in the area. So beside working on her rice filed, Mrs S. also has a rental business: she rents scaffolds. This is a good business where overhead is very low. She just needs initial capital to buy scaffolds. For each scaffold that she rents, she makes dozens of USD, depending on the duration of the rental. Since there is a boom right now in construction, she always runs out of scaffolds to rent. Mrs S. consulted with her husband and she decided to apply for a loan from TYM. She is requesting 325 USD to buy more scaffolds

Translated from Vietnamese by Khang Ho-Si, Kiva volunteer.Chị Nguyễn Thị S., 38 tuổi, đang sống tại ý Yên, Nam Định. Gia đình chị gồm hai vợ chồng và 2 con, cháu đầu 11, cháu sau 9 tuổi. Những năm gần đây nhu cầu xây dựng tăng mạnh nên ngoài làm ruộng chị S. còn cho thuê cốt pha. Đây là một nghề dễ mang lại thu nhập, chi phí hao mòn công cụ thấp. Sau khi bỏ tiền mua cốt pha, chị S. cho những người có nhu cầu thuê lại. Tiền thuê tùy thuộc vào số ngày thuê và diện tích xây dựng lớn hay nhỏ. Mỗi lần trung bình chị thu khoảng vài chục USD. Thời gian này nhiều nhà dân và cơ sở kinh doanh trong vùng được dựng lên nên số lượng cốt pha luôn được thuê hết. Chị S. bàn với chồng và xin tham gia Quỹ Tình thương đầu năm 2008. Vòng vốn đầu tiên này chị xin vay 325USD để mua thêm cốt pha.

About Vietnam

 • $5,600
  Average annual income
 • 125
  View loans »
  Vietnam Loans Fundraising
 • $15,354,600
  Funds lent in using Kiva
 • 15,863.5
  Vietnam Dong (VND) = $1 USD

Success!! The loan was 100% repaid

A loan of $325 helped Nguyen Thi buy scaffold.
100% repaid
Repayment Term
14 months (Additional Information)
Repayment Schedule
Monthly
Disbursed:
Mar 18, 2008
Listed
Mar 4, 2008
Currency Exchange Loss:
Covered
Ended:
Apr 15, 2009