Check out some available loans that are similar to this one!
Vo Thi
View original language description ↓
Mrs. Vo Thi O., 35 years old, is living with her husband and 2 children in Hung Nguyen, Nghe An. Her husband is a farmer. Her family main activity is to work on the rice field. Because her 2 children are still going to school, she has to spend money on schooling. Mrs. O. breeds pigs and chickens to earn some extra money. Because plowing on the rice field requires a lot of strength, she talks to her husband and decided to borrow 950 USD to buy the plowing-tractor. She also will plow for those who are in need. Doing this will increase her family income.

Translated from Vietnamese by Duy Hua, Kiva volunteer.Chị Võ Thị O., 35 tuổi, sống cùng chồng và hai con tại Hưng Nguyên, Nghệ An. Chồng chị là một nông dân. Công việc chính của gia đình là làm ruộng. Hai con còn đang trong tuổi đi học nên chi phí khá tốn kém. Chị O. cũng chăn nuôi lợn, gà để kiếm thêm đồng ra, đồng vào. Việc cày cấy vất vả, chị O. bàn với chồng và xin vay 950USD mua máy cày về giảm bớt gánh nặng trong công việc đồng áng. Ngoài ra chị cũng nhận cày thuê những gia đình có nhu cầu. Việc này sẽ tăng thêm thu nhập cho gia đình.

About Vietnam

 • $5,600
  Average annual income
 • 130
  View loans »
  Vietnam Loans Fundraising
 • $15,326,650
  Funds lent in using Kiva
 • 15,965.5
  Vietnam Dong (VND) = $1 USD

Success!! The loan was 100% repaid

A loan of $950 helped Vo Thi buy a tractor-pulled plough.
100% repaid
Repayment Term
15 months (Additional Information)
Repayment Schedule
Monthly
Disbursed:
Mar 3, 2008
Listed
Feb 18, 2008
Currency Exchange Loss:
Covered
Ended:
Apr 15, 2009