Check out some available loans that are similar to this one!
Vu Thi
View original language description ↓
Mrs. Vu Thi N., 35 years old, is living in Luong Bang town, Hung Yen with her husband and 2 children. Before, like many other local residents, she did business on breeding animals. Her family income back then was only enough for living cost. In recent years, along with the local development, local residents’ needs increased and as a result, Mrs. N. decided to open a grocery store. This activity brings her a decent income and is very convenient for her to repay weekly. After 2 years of doing business, her average income is 150 USD/month. She is borrowing 950 USD to buy more merchandises and expand her business.

Translated from Vietnamese by Duy Hua, Kiva volunteer.Chị Vũ Thị Nhạn, 35 tuổi, sống tại thị trấn Lương Bằng, Hưng Yên cùng chồng và 2 con. Trước đây như phần lớn người dân trong vùng, công việc chủ yếu của chị là chăn nuôi lợn. Thu nhập cũng đủ cho những chi tiêu trong gia đình nhưng kinh tế chưa có nhiều thay đổi. Những năm gần đây cùng với sự phát triển của thị trấn, nhu cầu hàng hóa của người dân tăng lên Chị Nhạn quyết định mở một cửa hàng bách hóa. Công việc này mang lại thu nhập khá và cũng thuận lợi với việc trả tiền tuần. Sau 2 năm bán hàng mức thu nhập bình quân của chị Nhạn là 150USD/tháng. Chị đang làm hồ sơ xin vay 950USD để mua thêm hàng, mở rộng hoạt động kinh doanh của mình.

About Vietnam

 • $5,600
  Average annual income
 • 129
  View loans »
  Vietnam Loans Fundraising
 • $15,326,650
  Funds lent in using Kiva
 • 15,917.5
  Vietnam Dong (VND) = $1 USD

Success!! The loan was 100% repaid

A loan of $950 helped Vu Thi buy goods for general store.
100% repaid
Repayment Term
15 months (Additional Information)
Repayment Schedule
Monthly
Disbursed:
Feb 9, 2008
Listed
Jan 26, 2008
Currency Exchange Loss:
Covered
Ended:
Mar 16, 2009